Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenMaster

Master onderwijs Faculteit der Letteren

Voor toelating tot een masterprogramma is een bachelordiploma verplicht. Soms worden ook nog aanvullende eisen gesteld. De Letterenfaculteit kent drie typen masters. Afhankelijk van het type duren ze één, anderhalf of twee jaar. Alle masters geven na afronding recht op de titel Master of Arts (MA).

Master

De drie typen masters zijn:

  • Maatschappelijke ('gewone') masters (60 ECTS of 90 ECTS)
    De maatschappelijke masters vormen een logisch vervolg op een bachelor in dezelfde studierichting. In de masterfase wordt onder meer onderzoek gedaan, uitmondend in een scriptie. Met iedere bacheloropleiding kun je doorstromen naar een maatschappelijke masteropleiding in dezelfde richting (doorstroommasters). Voor de zelfstandige masters (opleidingen waarvoor geen eigen bacheloropleiding bestaat) bestaan natuurlijke instroomeisen en in sommige gevallen is er ook een selectieprocedure.
  • Educatieve masters (120 ECTS)
    Educatieve masters zijn tweejarige opleidingen waarin een eerstegraads lesbevoegdheid wordt behaald. In het eerste jaar ligt de nadruk op vakinhoudelijke vakken en de scriptie. Dit jaar komt sterk overeen met de maatschappelijke master. In het tweede jaar volgt de student een leer-werktraject waarin een uitgebreide educatieve stage is opgenomen.
  • Research masters (120 ECTS)
    In de research masters staat het uitvoerig doen van onderzoek centraal. Een research master vormt een goede voorbereiding op een mogelijke loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker. Research masters duren twee jaar en kennen een selectieprocedure.
Laatst gewijzigd:08 oktober 2015 14:48
printView this page in: English