Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatie

Organisatie

De organisatie van de Faculteit der Letteren beslaat drie hoofdgebieden: onderwijs, onderzoek en beheer.

Onderwijs

In de onderwijsorganisatie werken onder meer de volgende personen en groepen samen: onderwijsdirecteur, onderwijscoördinatoren, opleidingscommissies, examencommissies, studieadviseurs, de diensten van bureau studentzaken en de beleidsmedewerker onderwijs.

Onderzoek

In de onderzoekorganisatie werken de onderzoekdirecteuren, onderzoekcoördinatoren en de beleidsmedewerker onderzoek samen.  

Beheer

De beheersorganisatie bestaat uit de facultaire diensten: Onderwijsinstituut, Financieel-Administratief Centrum, de afdeling HR Alfafaculteiten, en de Interne Dienst.

Laatst gewijzigd:10 november 2015 12:13
printView this page in: English