Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Max van den Berg over migratieconferentie Afrika – Europa op 14 december in Groningen

11 december 2018

"De Kaders van het VN Mensenrechtenverdrag, waarvan we nu het 70-jarig bestaan vieren, gelden nog steeds"

Tweet dit
Max van den Berg
Max van den Berg

Migratie op een gereguleerde wijze laten verlopen is een hot issue: zie de politieke commotie dezer dagen rond het internationale Marrakesh verdrag. “Maar de Kaders van het VN Mensenrechtenverdrag, waarvan we nu het 70-jarig bestaan vieren, gelden nog steeds”, aldus Max van den Berg, voorheen commissaris van de Koningin in Groningen en nu hoogleraar Global Governance and Sustainable Livelihood aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Wij moeten oplossingsgericht te werk gaan; vandaar dat wij vrijdag a.s. 14 december een grote conferentie organiseren in Groningen met vooraanstaande sprekers uit diplomatie (Francesco Mascini), Verenigde Naties (Pradeep Monga), politiek (Bram van Ojik) en wetenschap (Bernard Wientjes). Het gaat er om te zoeken naar elementen voor een werkbare gezamenlijke agenda voor Europa én Afrika. Het Groningse publiek is van harte uitgenodigd om mee te doen. Tegenwoordig hangt het lokale nauw samen met het globale - onze belangen zijn verweven met de hele wereld en we moeten dus samenwerken om veiligheid, democratie en minder armoede te garanderen. Ook onze ontwikkeling en bedrijven varen wel bij ontwikkeling in Afrika én bij gereguleerde migratie – het is zaak win-winsituaties te zoeken. Nederland zoals we dat nu kennen zou er heel anders uit hebben gezien zonder een lange traditie van internationale handel, uitwisseling en migratie.”

Migranten en politieke vluchtelingen

Max van den Berg hecht er aan het verschil te benadrukken tussen migranten en politieke vluchtelingen. “Een politieke vluchteling moet zijn of haar land verlaten met gevaar voor eigen leven. Wanneer er geen opvang in de eigen regio mogelijk is, is er in verschillende verdragen geregeld dat er altijd een recht is om opgevangen te worden. Migranten zijn mensen die een beter toekomst perspectief zoeken. Voor deze groep geldt geen humaan recht als basis voor verblijf in een nieuw land, maar is het toch van belang dat er internationale afspraken zijn. Met respect voor de mogelijke migrant moet gekeken worden naar de opbouw van zowel de arbeidsmarkt in het land van herkomst als in het land van ontvangst, ook naar wederzijdse migratie, remigratie na educatieve uitwisseling, en circulaire migratie zodat er geen ‘braindrain’ optreedt die Afrika haar meest getalenteerde mensen ontneemt.” Van den Berg stelt dat er in het publieke debat veel mis gaat en het zoeken naar oplossingen veelal niet voorop staat.

Conferentie 14 december

Dat zal anders zijn op de conferentie op vrijdag 14 december Migration and Development: Towards a common agenda for Africa and Europe? Opportunities and obstacles in de Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat 33. De conferentie is een initiatief van Max van de Berg en wordt georganiseerd door Globalisation Studies Groningen van de RUG en de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen SIB.

Geïnteresseerden in de conferentie kunnen zich aanmelden via onderstaande link door een seminar naar keuze te selecteren:

conferentie gsg
Laatst gewijzigd:27 februari 2019 12:31

Meer nieuws