Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 1e stap op weg naar nieuw evenwicht

Gezamenlijke aanpak platteland uit de koker wetenschap
23 november 2017

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie en natuur- en milieuorganisaties heeft onder aanvoering van de wetenschap de handen ineen geslagen. Samen werken zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uit. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

Han Olff, Foto: Gerhard Lugart
Han Olff, Foto: Gerhard Lugart

Het initiatief voor dit overleg kwam van hoogleraar ecologie Han Olff (RUG-Gelifes) en het bestuur van het Netherlands Ecological Research Network (NERN), waarbij het door Olff en zijn collega-wetenschappers opgestelde document " Deltaplan Biodiversiteitsherstel " als basis diende. Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze negatieve trends doen zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden, en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren. Prof. dr. Olff schreef vorige maand al een opiniestuk over de dramatische achteruitgang van de insecten en de noodzakelijke omslag in de landbouw.

Natuurlijk kapitaal

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden werken de ondertekenaars het plan concreet uit. Dit doen zij in samenwerking met wetenschappers van verschillende universiteiten waaronder Groningen, Wageningen en Leiden, en een grote groep belanghebbenden.

Laatst gewijzigd:24 november 2017 16:26
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2018

  Trage ‘hete elektronen’ verbeteren efficiëntie zonnecellen

  Fotonen waarvan de energie-inhoud groter is dan wat een halfgeleider kan absorberen produceren zogeheten ‘hete elektronen’. Het teveel aan energie dat die bij zich dragen gaat snel verloren door omzetting in warmte. RUG hoogleraar Maria Antonietta Loi...

 • 09 januari 2018

  Nieuw model brengt revolutionaire transistor dichterbij

  RUG-promovendus Siddhartha Omar heeft de ruis bestudeerd in het transport van elektronenspins in grafeen. Zijn conclusies is dat onzuiverheden in grafeen het transport hinderen. Deze ontdekking is een nieuwe stap richting een revolutionaire transistor...

 • 21 december 2017

  Broerstraat 5, Nummer 4, december 2017

  De hoofdpersonen in het decembernummer van ons alumnimagazine Broerstraat 5 leggen een positieve daadkracht aan de dag, die blijk geeft van veel optimisme voor de toekomst.