Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Negen onderzoekers aan de RUG ontvangen een Vidi-beurs

01 juni 2018

NWO heeft aan 86 ervaren onderzoekers ieder een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Maar liefst negen hiervan doen hun onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); aan vier verschillende faculteiten. Met de beurs kunnen de vier vrouwelijke en vijf mannelijke onderzoekers een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend. ​In 2017 ontvingen zes onderzoekers van de RUG een Vidi-beurs. De negen Vidi-laureaten van dit jaar zijn: dr. Pratika Dayal, prof. dr. Shirin S. Faraji, dr. ir. Tjisse van der Heide. dr. Andreas Milias-Argeitis, dr. Jorge A. Pérez Parra, dr. Luis M. Valente, dr. Merel C.J. Keijzer, dr. Romana S. Schirhagl en dr. Don van Ravenzwaaij.​ ​Zij gaan onder andere onderzoek doen naar poissonmeetkunde, donkere materie, eiwitproductie in cellen, magnetische resonantie, biodiversiteit op eilanden, vreemde taal leren, en waddenkust-ecosystemen.

Rector Magnificus Elmer Sterken: "Ik ben heel trots op onze onderzoekers en feiliciteer ze van harte met de beurs. Ze ondersteunen onze missie om ​een ambitieuze internationale research-universiteit te zijn, met stevige wortels in het noorden. Wij willen immers een substantiële bijdrage leveren aan de samenleving door kennis te creëren en te delen van excellent onderzoek en onderzoek-gedreven onderwijs. Met ​deze ​Vidi-beurs kunnen ​onze ​onderzoekers tot 5 jaar onderzoek doen."

Dr. Pratika Dayal, RUG - Faculty of Science and Engineering (Kapteyn Instituut): Licht laten schijnen op de donkere kant van het heelal

Hoe werden de eerste melkwegstelsels gevormd, en hoe eindigden de kosmische donkere tijden? Wat is die mysterieuze Donkere Materie, waaruit 80% van alle materie in het heelal bestaat? Door theorie en waarnemingen op nieuwe manieren te combineren, probeert dit onderzoek licht te laten schijnen op deze twee belangrijke problemen.

Prof. Dr. Shirin Faraji, RUG - Faculty of Science and Engineering (Zernike Institute for Advanced Materials): Chemie waarnemen met licht

Cruciale processen in de natuur, zoals fotosynthese en vitamine D productie, zijn afhankelijk van de reactie van moleculen met licht, waarbij atomen zeer snel bewegen binnen moleculen. Theoretici zoals Faraji gebruiken vergelijkingen en computers om deze bewegingen te simuleren, manipuleren en ontwerpen, om zo nieuwe materialen voor optogenetica en zonnecellen te ontwikkelen.

Dr. Ir. Tjisse van der Heide, NIOZ/RUG – Faculty of Science and Engineering (GELIFES): Kustlandschappen bouwen met ruimtelijk organiserende planten

Tjisse van der Heide voert een deel van zijn onderzoek uit aan het Koninklijk Nederlands instituut voor Zeeonderzoek. Hij gaat werken aan bescherming en herstel van ecosystemen aan de kust. Door planten gedomineerde kustecosystemen en de diensten die ze leveren, gaan namelijk wereldwijd achteruit. Bescherming en herstel is lastig doordat spruitdichtheid- en polgrootte-afhankelijke vestigingsdrempels zorgen voor onvoorspelbare verliezen en (her-)kolonisatie bemoeilijken. De groep van Van der Heide onderzoekt hoe planten hun spruiten ruimtelijk organiseren om polvorming te optimaliseren. Ook ontwikkelen zij nieuwe beheerindicatoren en hersteltechnieken die deze organisatiecapaciteit benutten.

Dr. Andreas Milias-Argeitis, RUG – Faculty of Science and Engineering (Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute): Hoe reguleren cellen de hoeveelheid eiwit die ze produceren?

TOR is een zeer belangrijk eiwit voor de gezondheid, omdat het bepaalt wanneer en hoeveel cellen groeien door stimulatie van de eiwitproductie. In dit project wordt bestudeerd hoe TOR informatie ontvangt over hoeveel eiwitten aanwezig zijn en hoe het op zijn beurt de hoeveelheid eiwitten reguleert tijdens het celdelingsproces.

Dr. Jorge Pérez Parra, RUG – Faculty of Science and Engineering (Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science): Foutloze communicerende software door unificatie van technieken

Onze samenleving is afhankelijk van communicerende softwaresystemen. Ontwikkelaars hanteren vele technieken in hun pogingen om foutloze software te produceren. Er is helaas weinig bekend over hoe deze technieken zich onderling verhouden en elkaar aanvullen. Dit project zal op fundamentele wijze de onderlinge samenhang tussen deze technieken analyseren en bruikbaar maken voor de praktijk.

Dr. Luis Valente, RUG – Faculty of Science and Engineering (GELIFES):Eilanden; natuurlijke laboratoria van vorming en uitsterven van soorten

Twee tegengestelde krachten bepalen biodiversiteit op eilanden. Eilanden hebben vaak spectaculaire diversificaties, maar zijn ook slachtoffer van de huidige uitstervingscrisis. DNA van planten en dieren van eilanden wereldwijd, wordt gebruikt om te begrijpen hoe nieuwe soorten ontstaan en om de impact van extincties, veroorzaakt door menselijk handelen, te meten.

Dr. Merel Keijzer, RUG – Faculteit der Letteren: Vreemde taal leren als middel voor gezond ouder worden

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Daarom heeft onderzoek naar gezond ouder worden (healthy ageing) hoge prioriteit. Dit project onderzoekt de effectiviteit van het leren van een vreemde taal op twee ouderdomsziektes: milde cognitieve achteruitgang en ouderdomsdepressie.

Dr. Romana Schirhagl, RUG – UMCG/Faculteit Medische wetenschappen: High speed low sample volume electron spin resonance (μESR)

Magnetische resonantiesignalen onthullen moleculaire structuren. Echter, deze signalen zijn moeilijk te meten en de hiervoor benodigde apparatuur is duur. Schirhagl stelt een nieuwe methode voor, waarbij signalen van kleine samples sneller kunnen worden gedetecteerd met goedkopere apparatuur. Dit kan gebruikt worden om de synthese van geneesmiddelen te begrijpen of hun kwaliteit te testen.

Dr. Don van Ravenzwaaij, RUG – Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek

Biomedische wetenschap bevindt zich momenteel in een staat waarin veel wetenschappelijke bevindingen niet succesvol gereproduceerd kunnen worden. Hoe kunnen we vertrouwen dat medicijnen die we kopen werken? Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt.

In ons online overzicht met toekenningen 2018 staan de namen van alle Veni, Vidi, en Vici-laureaten aan de RUG, en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (NL en Engels).

Research

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Hier binnen zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier wordt nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek gestimuleerd. NWO selecteert onderzoekers op basis van kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 571 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er 86 gehonoreerd. Dat komt neer op een percentage van 15%.

Laatst gewijzigd:11 juli 2018 10:28
printView this page in: English

Meer nieuws