Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG brengt partijen samen voor innovaties in digitale samenleving

Nieuw boek: ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’
28 november 2018
Boek: ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’

Tijdens de Digital Society Conference van de VSNU op 27 november jl. heeft de Rijksuniversiteit Groningen het boek ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’ gepresenteerd. Dean of Industry Relations Iris Vis: "Digitalisering maakt steeds meer onderdeel uit van ons werk, de zorg, het onderwijs, etc. Hoe zorgen we ervoor dat digitalisering en samenleving goed op elkaar aansluiten? Wij pleiten voor meer samenwerking en nemen het voortouw om duurzamere relaties te bouwen tussen kennisinstellingen, bedrijven, non-profit en overheden. We zetten hiervoor samenwerkingsprogramma’s op en brengen samenwerkingskansen voor het voetlicht. Kennisdeling en wederzijdse inspiratie krijgen zo ruimer baan. Hierdoor kunnen meer innovaties en nieuwe kennis ontstaan als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken."

Samenwerkingsprogramma’s

Het team van prof. dr. Iris Vis, Industry Relations, legt de benodigde verbindingen tussen de universiteit en andere partijen. Een belangrijke stap is het formuleren van een gezamenlijk doel. De partners vertalen dat vervolgens naar een duurzaam samenwerkingsprogramma. Een goed voorbeeld is de onderzoeksagenda Smart Industry, die de RUG samen met het bedrijfsleven heeft opgesteld. Smart industry draait om verregaande digitalisering van de industrie. Om deze slimme industrie verder te ontwikkelen, combineren betrokken partijen de nieuwste ontwikkelingen uit de natuurwetenschappen, bedrijfskunde, economie en techniek. Een ander voorbeeld is de Digital Literacy Coalition, waarbij de RUG het voortouw nam tot samenwerking. Zeventien partners zijn inmiddels bij dit project aangesloten om van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde provincie van Nederland te maken.

Boek vol wetenschap en praktijk

De RUG bood het boek ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’ afgelopen dinsdag aan de deelnemers van de conference aan. De publicatie gaat in op de digitale samenleving, het wetenschappelijk onderzoek hiernaar en de samenwerkingskansen op dit vlak. Een voorbeeld hieruit is het onderzoek van Hedderik van Rijn, hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Hij en zijn team ontwikkelden de nieuwe leermethode SlimStampen, waardoor leerlingen in het voortgezet onderwijs efficiënter leren en gemiddeld een hoger cijfer scoren. Noordhoff Uitgevers biedt het nieuwe systeem inmiddels aan en ruim een half miljoen leerlingen gebruiken het. Door de samenwerking met Noordhoff kan de leermethode steeds weer in de praktijk worden getoetst en op basis daarvan worden verfijnd.

‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’ is te downloaden of aan te vragen via industryrelations@rug.nl.

Laatst gewijzigd:28 november 2018 11:20
printView this page in: English

Meer nieuws