Colleges

Bij het college natuurlijke taalverwerking wordt op het college gebruik gemaakt van PowerPoint. Hieronder volgt een overzicht van de colleges, in HTML. De .ppt bestanden zelf zijn ook beschikbaar.
Inleiding (ppt)
Wat is computationele taalkunde? Voorbeelden van toepassingen.
Reguliere automaten. (ppt)
Het herkennen van reguliere talen met automaten, reguliere expressies. FSA. Voorbeelden: woordenlijsten, lettergrepen.
Reguliere transducers. (ppt)
Automaten met een input- en outputniveau. Voorbeelden: Woorden afbreken, het verbuigen van werkwoorden, stemming. Morfologische regels in FSA.
Zinnen en Grammatica. (ppt)
Automatisch zinsontleden. Boomstructuren en betekenis. Context-vrije grammatica. Ambiguiteit. Tekortkomingen van eindige automaten en reguliere expressies.
Definite Clause Grammar. (ppt)
Context-vrije grammatica. Implementatie in Prolog. Definite Clause Grammar. Voorbeelden: congruentie, naamvallen, de/het woorden, syntax-bomen, semantiek. Probleem: links-recursie.
Shift-reduce Parsing. (ppt)
Top-down versus bottom-up ontleden. Een shift-reduce parser. Implementatie. Behandeling van epsilon-regels.
Chart Parsing. (ppt)
Nadelen van Backtracking. Depth-first versus breadth-first. Het behouden van een chart. Implementatie.
Unificatie-grammatica (ppt)
Features, feature-structuren, unificatie. Grammatica's met complexe feature-structuren. Vraagzinnen, hoofd- en bijzinsvolgorde. Een grammatica-fragment voor het Nederlands.
Unificatie-grammatica (vervolg) (ppt)
Vraagzinnen, hoofd- en bijzinsvolgorde. Een groter grammatica-fragment voor het Nederlands.