Projecten

Hieronder worden een aantal opdrachten voor studenten beschreven waarin onderwerpen uit de syllabus nader worden uitgewerkt. De opdrachten maken gebruik van elektronische taaldata en van extra software. Het gebruik van de software vereist een Unix/Linux platform met Sicstus Prolog.

Woorden

De projecten die hieronder worden beschreven maken gebruik van Gertjan van Noord's FSA pakket en taaldata ontleend aan de Celex lexicale database. Het is raadzaam eerst de FSA tutorial (deels on line) door te werken voor je aan de projecten begint. FSA draait alleen op Unix, de projecten maken ook gebruik van diverse Unix scripts.

Zinnen

Natuurlijke Taalinterfaces

De opdrachten voor natuurlijke taalinterfaces maken allen gebruik van hetzelfde kennisdomein/applicatiedomein. Voor de cursus 98/99 hebben we ons laten inspireren door de beurs. Er is een on-line spel gemaakt waarbinnen spelers informatie kunnen krijgen over de koers van AEX fondsen, en dergelijke fondsen kunnen kopen of verkopen. De opdrachten maken gebruik van de database met koersinformatie en informatie over transacties.