Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages
Luke 10: 30-35  
Russian and Dutch

 
Listen to the Russian text

Back to language choice

Switch to Russian and English
Back to choice of Russian texts

30 [...] некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 30 [...] Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen.
31 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij.
32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.
33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen.
34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
35 а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis.

Russian Text: Синодальный перевод


Dutch Text: Nieuwe Vertaling (Nederlands Bijbelgenootschap)
The Russian text was read by Natalya Bogdanova and recorded by Peter HoutzagersPeter Houtzagers. Last Modified: February 18, 2019