De Waterpoort

De Waterpoort is het enige stukje vestingwal wat is overgebleven uit de Middeleeuwen. De Waterpoort is in 1613 gebouwd. Alleen de torens dateren nog uit die tijd. De poort bestaat uit twee achtkantige torens van bak- en bergsteen en een tussendeel. Daarboven bevindt zich een portiek met door vierkante hoekpijlers en ronde zuilen gedragen bogen, alsmede een poortwachterswoning. Aan de kant van de stad is tussen twee met baksteen beklede hoofden een brugboog met zandstenen en boogblokken te zien; aan de buitenzijde is eenzelfde boog. Het portiek heeft een welfdak met aan de stads- èn buitenzijde twee stenen met het stadswapen.

Terug