DOKKUM [DOCKUM], BIJ DE KAART VAN BLEAU
Back to city-menu

De eerste twee stukken gaan over de geschiedenis van Dokkum. Ze gaan niet verder dan de Nieuwe Tijd, aangezien deze kaart van Joan Blaeu ook uit de 17de eeuw komt. Omdat het om een kaart van de stad Dokkum gaat, gaat het derde stuk over de vestingwallen van Dokkum en het stadsplan. Scribent: Dylan van Rijsbergen
Zie voor de gebruikte bron de referentie.