USED LITERATURE

- Ennema, J.H.P., Kampen.De aloude Hanzestad ( Amsterdam 1946).

- Kok, J.H., De "Kamper-Uien"... Import. Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen ( Amsterdam 1946)

- Mierlo, René van, Kampen in fragmenten. Schetsen over historische aspecten van de Kamper samenleving (Kampen 1990).


BACK