Tabellen

 
       
       
       
       

Tabellen maken het mogelijk om allerlei data overzichtelijk weer te geven, mits de tabel ook op een overzichtelijke manier is samengesteld. Dit blijkt namelijk nogal eens wat problemen met zich mee te brengen. We zullen ons in dit gedeelte bezig houden met tabellen in HTML, Word, Excel en Powerpoint. Maar voor we beginnen met het maken van een tabel moeten we eerst kijken naar de manier waarop we de tabel willen presenteren. Daarbij is het erg belangrijk om te bepalen waartoe de tabel zal gaan dienen. Om dit te illustreren zullen we als voorbeeld de singles top 40 van het U.K. (het land, niet de krant) gebruiken. Hieronder zie je een gedeelte van die top 40 lijst. Probeer voor jezelf eens te bedenken welk doel de makers van deze lijst voor ogen hadden. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen;


(bron: UK SinglesChart)

Dit is een voorbeeld van een tabel in HTML formaat (hier echter als JPG-plaatje gepresenteerd). Bij deze tabel is veelvuldig gebruik gemaakt van kleuren en zogenaamde 'buttons' welke de aandacht moeten vestigen op bepaalde onderdelen van de 'chart'. Zoals je ziet is het een kleurig geheel en prijkt achter elke artiest een button genaamd 'buy'. De naam van de artiest is nogal klein weergegeven. De titel van het versje krijgt veel meer aandacht, want die zal door meer mensen worden herkend dan de naam van de artiest. Hier is natuurlijk goed over nagedacht; tijdens het zgn. surfen op het internet zal de aandacht van een (toevallige) bezoeker van de 'UK SinglesChart' worden getrokken door de visueel antrekkelijk opgezette lijst van hits en bijbehorende artiesten. Bijgevoegde informatie over een aantal artiesten en de mogelijkheid om fragmenten van de hits te luisteren moeten de bezoeker aansporen tot het kopen van de betreffende CD's. Wil je ook eens een voorbeeld zien van een chart die minder commercieel van opzet is en meer nadruk legt op de overzichtelijkheid van de stand van zaken in het hit-gebeuren, kijk dan eens naar deze.

Wat hierboven is gezegd over top40-lijsten en dergelijke, geldt in het algemeen voor tabellen. De manier van presenteren moet nauw aansluiten bij het doel dat de tabel heeft en het type data dat in de tabel wordt weergegeven. Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn van belang, tevens moet de opbouw van de tabel in een oogopslag te herkennen zijn. Dit laatste geldt zeker wanneer de tabel bedoeld is voor een publiek dat geen specialist is op het specifieke gebied van de gepresenteerde data.

Tabellen in HTML

Dan nu even over de opbouw van tabellen in HTML. Om data in tabulaire vorm in HTML weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de <TABLE> en de </TABLE> tags. De tabellen hebben rijen, colommen en cellen zoals verwacht, en attributen die de mogelijkheid geven om de verschillende onderdelen van de tabel naar wens aan te passen. De data van een rij wordt omgeven door een <TR> en </TR> tags. Het aantal colommen in gelijk in elk van de rijen. De afzonderlijke cellen worden afgebakend door de <TD> en de </TD> tags. De tags voor de colom header cel zijn <TH> and </TH>. Hieronder volgt een simpel voorbeeld van de broncode van een HTML-tabel zonder kleuren, buttons en dergelijke. Het atribuut 'border=5' bepaald de dikte van de lijnen waarmee de tabel is opgebouwd.
  <TABLE border=5> 
   <TR> 
    <TD>data voor cel 1 in colom 1</TD> 
    <TD>data voor cel 1 in colom 2</TD> 
   </TR> 
   <TR> 
    <TD>data voor cel 2 in colom 2</TD> 
    <TD>data voor cel 2 in colom 2</TD> 
   </TR> 
  </TABLE>

Dit geeft als resultaat in een HTML-browser:

data voor cel 1 in colom 1 data voor cel 1 in colom 2
data voor cel 2 in colom 2 data voor cel 2 in colom 2


Tabellen in Word

Tabellen in Excel

Tabellen in PowerPoint

Grafische verwerking van tabellen