Welkom op de startpagina van Bram ten Cate


Dr. A.P. ten Cate
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren
Cluster Europese Talen
Afdeling Duitse taal- en letterkunde
Bezoekadres:
Oude Kijk in't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Postadres:
Postbus 716
9700 AS Groningen
Tel: +31-(0)50-363 5850
Fax: +31-(0)50-363 5821
Mail: a.p.ten.cate@rug.nl

Dr. A.P. ten Cate is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij geeft onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de Duitse taal- en letterkunde, in het bijzonder de taalkunde van het Duits.
Belangrijkste recente boekpublicaties:

Abraham P. ten Cate, Hans G. Lodder, André Kootte.
Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb.
Bussum 2004 (2e druk): Uitgeverij Coutinho (ISBN 90 6283 435 3, NUR 630, 459 pp, € 37,-).

Abraham P. ten Cate.
Grammatik lite. Eine Elementargrammatik für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache an Niederländischsprecher.
Groningen 2006: Publicatie van de afdeling Duits, RuG, ca. 125 pp. (€ 15.- + € 2.50 verzendkosten, bestellen via a.p.ten.cate@rug.nl)

Abraham P. ten Cate, Erwin K. de Vries.
Übungsbuch Deutsche Grammatik.
Bussum 2005: Uitgeverij Coutinho (ISBN 90 6283 483 3, NUR 631, 168 pp., ca.  € 24,-).

Abraham P. ten Cate, Peter Jordens.
Phonetik des Deutschen. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb.
Groningen 2005: Publicatie van de afdeling Duits, RuG, ca. 150 pp. (€ 10.- + € 2.50 verzendkosten, bestellen via a.p.ten.cate@rug.nl)
Abraham P. ten Cate, Peter Jordens.
Basisklankleer.
Groningen 2005: Publicatie van het cluster Europese Talen, RuG, ca 65 pp. (€ 10.- + € 2.50 verzendkosten, bestellen via a.p.ten.cate@rug.nl)

Klik voor: