Gertjan's Looblog Juni 2018 navigation back navigation home navigation forward

De foto's van deze maand zijn hier te vinden: Flickr collection

30 juni: Fontainebleau

Opnieuw erg warm. Rondje in een andere richting, maar het landschap lijkt op dat van gisteren. Heel veel vlinders en interessante wilde bloemen. De rotsformaties waar ik nu zo nu en dan doorheen slinger worden hier iets meer bezocht (maar het is vandaag ook zaterdag).

Bij de rand van militair terrein is een zandige vlakte met heel veel bijzondere wilde bloemen. Maar het is er vanwege de hitte ook niet erg lang uit te houden. Ik kort het rondje opnieuw wat in vanwege de warmte. Daarna twee voetbalwedstrijden kijken: Frankrijk en Uruguay gaan door.

route; natuur

bosparelmoervlinder in de bossen rond Fontainebleau

Fontainebleau

spiegeldikkopje in de bossen rond Fontainebleau

29 juni: Fontainebleau

Met de trein naar Fontainebleau waar ik nog twee nachtjes blijf. Er is hier een enorm kasteel en daaromheen een nog veel groter bosgebied. Vanaf het station loop ik - met koffer - door het park naar mijn hotel om mijn koffer te dumpen. Dan verder een rondje door de bossen. Grote stukken tamelijk saai dennenbos, afgewisseld met mooie rotsformaties. Op open plekken zijn er heel veel wilde bloemen te bewonderen (kalkrijke ondergrond) en ook heel veel vlinders.

Net als bij ons is het hier blijkbaar al tijden heel erg droog want ik loop meestal door het rulle zand. Het is erg warm en mijn drinken gaat er erg snel doorheen. Ik kort de route uiteindelijk wat in.

route; natuur

dambordje echt duizendguldenkruid

kleine parelmoervlinder bremraap spec
in de bossen rond Fontainebleau in de bossen rond Fontainebleau

28 juni: Parijs

's Ochtends loop ik een kort rondje in het centrum. Na afloop van de habilitation en de daaropvolgende borrel loop ik terug naar mijn hotel. Langs de Seine is veel te zien.

Parijs

route Cité; route Inria; natuur

27 juni: Parijs

In Parijs vanwege een "habilitation" morgen bij Inria. Het is nog net even licht als ik in mijn hotel ben aangekomen dus ik loop nog een rondje in de buurt: Porte d'Ivry langs onder andere een enorm rangeerterrein en twee keer onder de Boulevard Périférique door.

route; natuur

26 juni: Den Ham

route; natuur

25 juni: Eexterveld

De koelere periode ("schaapscheerderskou") is weer zo'n beetje voorbij en het is vanavond erg mooi op het Eexterveld. Ik zie wel vijf grauwe klauwieren (al is het niet zeker dat het steeds andere zijn). De draadgentiaan en het dwergvlas staan nu in bloei. Ik vind ook één exemplaar van de welriekende nachtorchis. De veldrussen zitten vol met honderden heideblauwtjes.

route; natuur

draadgentiaan grauwe klauwier

24 juni: Kweekbos, en Het Oerd

Voor het ontbijt loop ik een rondje vanaf het Kweekbos (direct ten westen van Nes) en door de duinen. Het is grijs en nog steeds winderig waardoor er niet zoveel te zien is.

Na het ontbijt gaan we per fiets naar Het Oerd en lopen dan een prachtig rondje vanaf het hoge duin. Het weer verslechterd wel en het gaat steeds meer miezeren.

Op de boot terug is het toch weer zo'n beetje droog en vanaf het bovendek kan ik de zeehondjes goed zien.

route Kweekbos; route Het Oerd; natuur

lepelaar bruine kiekendief

23 juni: Het Oerd

De fietsen zijn mee, en vanwege de harde wind ben ik blij met mijn trapondersteuning als ik 's ochtends na een korte nacht naar Het Oerd fiets om daar een aardig rondje te lopen. 's Middags fietsen we via de Waddendijk naar de vuurtoren, en via de duinen weer terug. Mooie stop bij vogelkijkhut bij km 20 waar de tapuiten jonkies hebben.

route Het Oerd; fietsroute; natuur

tapuit tureluur

Ameland

jonge tapuit Het Oerd

22 juni: Buren Ameland

Kaartweekend op Ameland. Na de eerste kaartsessie en avondeten lopen we nog een heel aardig rondje. Met de wind in de rug op het strand naar het oosten en dan via de duinen terug.

Noordzee bij Ameland

route; natuur

20 juni: Groningen

route; natuur

19 juni: Noordhorn en Lauwersoog

route Noordhorn; route Lauwersoog; natuur

18 juni: Ezumakeeg

Op de fiets naar huis ben ik flink nat geregend, maar later wordt het iets beter en loop ik toch nog maar een klein rondje. Veel vogels natuurlijk weer bij Ezumakeeg, al waait het te hard. Drie nieuwe soorten voor de lijst van 2018. Een paar opklaringen lichten het landschap prachtig op.

route; natuur

17 juni: Lieveren

De eerste helft van de route is flink improviseren. Het Oostvoortse Diep is onderwerp van "beekherstel" en dat betekent dat er niets meer klopt van de kaart. We lopen een flink stuk over de dichtgegooide gekanaliseerde beek over rijplaten voor de draglines. Er is nog niets te zien van eventuele wandel- of fietspaden hier.

Het tweede stuk van de route komen we in een wielerwedstrijd terecht, in verband met "wielerweekend Roden".

route; natuur

16 juni: Weerribben

Bekend rondje, maar het is hier weer fantastisch. In het begin vind ik in de berm bij het natuurpad een bloeiende welriekende nachtorchis. Ik zie meer purperreigers dan blauwe reigers. Ook weer zwarte sterns. En heel veel libellen. Meerdere gevlekte witsnuitlibellen. Die zijn zeldzaam maar komen hier meer voor dan de gewonere soorten. Op twee plekken fotografeer ik een nog zeldzamere soort: sierlijke witsnuitlibel. Wikipedia meldt nog: "in Nederland zijn momenteel geen populaties bekend." Maar dat klopt niet meer, want de soort is aan een opmars bezig. Nadat de soort rond 1970 uit Nederland verdwenen was, is er in 2010 hier in de Weerribben weer een populatie vastgesteld. Inmiddels komen ze al op meer plekken voor.

Op een bekende vindplaats van de sierlijke witsnuitlibel in de Weerribben heeft Staatsbosbeheer zelfs een speciaal "observatievlonder" gemaakt. Op die plek zie ik mijn tweede sierlijke witsnuitlibel. Een ouder Brabants echtpaar wijst hem voor me aan. We wisselen ervaringen uit, maar mijn observatie van twee jaar geleden van één grote vuurvlinder (toch heel bijzonder) valt in het niet bij de 27 exemplaren die deze mensen ooit op één dag te zien kregen. Ik krijg ook een tip waar ik de grote weerschijnvlinder op een heel zonnige dag zou moeten kunnen zien.

route; natuur

welriekende nachtorchis gewone pantserjuffer

gekraagde roodstaart witte kwikstaart
gevlekte witsnuitlibel sierlijke witsnuitlibel

13 juni: Leinwijk

Nieuwe soort: donkere vetmuur. Die groeit twintig meter van ons huis vandaan, gewoon op de stoep. Dat kleine spul zie je heel makkelijk over het hoofd. Daarna nog even naar Leinwijk. De steltkluut zit er nog of weer.

route; natuur

steltkluut zwarte stern

12 juni: Utrecht

Vergadering van het LOT-bestuur in Utrecht, dus dan loop ik daar maar een rondje. Je vind hier heel ander onkruid dan bij ons. Veel kransmuur en kleine varkenskers bijvoorbeeld, en op meerdere plekken gevlamde fijnstraal. Ik probeer me ook te verdiepen in de verschillende soorten vetmuur, maar dat is nog niet zo makkelijk want dat spul is allemaal extreem klein.

route; natuur

11 juni: Dannemeer

Lang niet zoveel te zien hier als de laatste jaren, maar toch twee verrassingen: een grote karekiet, luid en duidelijk. En een jonge dwergmeeuw. Nieuwe soort!

route; natuur

10 juni: Leinwijk en Lammerburen

's Ochtends kort rondje vanaf Leinwijk bij het Zuidlaardermeer. Hier zitten altijd zwarte sterns. Verderop bij Wolfsbarge ook twee verrassingen: een kleine zilverreiger en een steltkluut.

's Middags doe ik mee met een excursie van Gronings Landschap vanaf natuurboerderij Lammerburen, over de Reitdiepdijk naar Oldehove. We krijgen eerst uitleg over de geschiedenis van het gebied, met mooie oude kaarten met de oude en de rechtgetrokken nieuwe loop van het Reitdiep. De route gaat dus over de Reitdiepdijk die normaal niet toegankelijk is. Je hebt prachtig uitzicht over de uiterwaarden van het Reitdiep waar drie grote boerderijen staan: Nieuwe Kampen, Groote Kampen, en Lutje Kampen.

We krijgen ook de kerk van Oldehove te zien. De terugweg gaat over het fietspad. Vanaf de natuurboerderij loopt nog een pad naar een mooie vogelkijkhut aan het Reitdiep, en daar wil ik natuurlijk ook nog even kijken.

route Leinwijk; route Lammerburen; natuur

Reitdiepdijk vogelhut aan het Reitdiep

9 juni: Schiermonnikoog

Dagje Schier. Het regent als ik om 5:45 uit Aduard vertrek, maar eer ik op de boot zit is het al weer droog. De eerste uren blijft het wel erg grijs, later ook zon. Het is weer genieten op Schier natuurlijk. Veel orchideeën in de natte duinvalleien. Ook vind ik nog een paar uitgebloeide rozenkransjes. De kleine keverorchis laat zich niet zien. Langs het pad over het groene strand vanaf strandtent De Marlijn in oostelijke richting staan honderden exemplaren van groenknolorchis. Ik loop door tot paal 10, hier mag je niet verder vanwege broedgebied. Je kunt ook alleen terug via het pad aan de andere kant van de duinenrij. Mooi genoeg.

Rond km 27 probeer ik draadklaver te vinden. Een heel klein plantje dat bovendien erg op kleine klaver lijkt. Het lukt niet. Bij het begin van de veerdam wacht ik in de beschutting op een bankje totdat het tijd wordt de boot op te zoeken. Twee Duitsers zitten naast me en praten een plat dialect waarin steeds weer Groningse woorden en uitdrukking opduiken.

route; natuur

Duits viltkruid duinparelmoervlinder

groenknolorchis vleeskleurige orchis

8 juni: Bergen aan Zee

Dagje vrij. Het doel is het duingebied rond Egmond. Ik begin bij Bergen aan Zee. De eerste uren zijn grijs en het miezert zelfs een heel klein beetje. Na zoveel warme mooie dagen heb ik niets bij me. 's Middags wordt het alsnog zonnig totdat ik bijna terug ben: zeewind en koud - van mijn plan om wat te eten aan het strand komt niets.

De route is vooral interessant voor de overvloed aan bijzondere planten die ik tegenkom. Het begint al gelijk nadat ik bij Bergen aan Zee de duinen in ben gelopen: een op het noorden gelegen steile duinhelling herbergt honderden rozenkransjes. Heel bijzonder, want deze soort zie ik in Nederland pas voor de tweede keer. Even verderop doe ik een poging om vogelnestje te scoren, maar helaas. Ondertussen wel heel veel nachtsilene en walstrobremraap. Andere bijzonderheden zijn oorsilene, kegelsilene, en een grote groep kuifhyacinten.

Heel bijzonder is de vondst van sofiekruid. Deze soort heb ik nog nooit eerder gezien en het is al weer een hele tijd geleden dat ik "spontaan" een nieuwe soort vind. Ik wist wel dat de soort hier ergens in de buurt groeide, maar ik dacht te weten dat dit in het deel van het waterwingebied was waar je niet kunt komen. Maar er groeien er hier een heel stel gewoon langs het wandelpad. (naschrift: dit klopt helemaal niet, want ik zag de soort eerder in 2013 en 2014...).

Bij km 16 moet ik mijn plannen aanpassen want het wandelpad in noordelijke richting terug naar Egmond aan Zee is niet toegankelijk in de broedtijd. Heel jammer want dat is een prachtig pad. Vanaf km 21 tot aan Egmond aan Zee is weer een prachtige route. Vanaf Egmond aan Zee loop ik een heel stuk door de duinen die hier gebruikt worden voor royaal aangelegde volkstuintjes. Als die eindelijk voorbij zijn volgt nog een heel mooi gedeelte met veel zandverstuivingen.

Als ik in de auto zit en Alkmaar al voorbij ben hoor ik dat er 12 kilometer file op de Afsluitdijk staat, 75 minuten vertraging. Men wordt geadviseerd om via Lelystad te rijden - maar dat levert me ook een enorme vertraging op. Ik besluit in Den Oever te eten (Petri is toch een weekend weg) in de hoop dat de file later op de avond verdwenen is. Dat lukt: na een maaltijd met rode poon kan ik gewoon doorrijden.

route; natuur

rozenkransje walstrobremraap

jonge gekraagde roodstaart nachtegaal
zeewinde kleine parelmoervlinder
Noordhollands Duinreservaat kruipend stalkruid

7 juni: Jaap Deensgat

Weer eens naar het Lauwersmeer. Bij het Jaap Deensgat zitten meerdere Indische ganzen. In de berm van het pad naar de vogelkijkhut groeit een opvallende silenesoort die ik nog niet eerder tegenkwam. Nederlandse naam: brandende liefde.

route; natuur

brede orchis Indische gans

6 juni: Westlaren

route; natuur

5 juni: Aduard en Eexterveld

Mooie avond in het Eexterveld, al zijn de dazen erg lastig. Een paartje grauwe klauwieren is zoals de laatste jaren gebruikelijk present. Verder steeds het geluid van geelgorzen. Ook de gevlekte orchissen en de Spaanse ruiters zijn er weer. Een wespendief laat zich mooi zien en dat doet me deugd want wespendieven zie ik niet zo vaak.

route Aduard; route Eexterveld; natuur

grauwe klauwier geelgors

4 juni: Tussen de Klappen

Na een lange dag met sollicitatiegesprekken heb ik niet veel inspiratie. Nog maar eens proberen om een patrijs te zien tussen Zuidbroek en Muntendam. Geheel tegen mijn eigen verwachting in lukt dat. Er vliegt er heel plotseling eentje op, slechts een paar meter van me vandaan, en die landt enkele tientallen meters verder in een bietenakker waar het loof al hoog genoeg staat om de vogel voor mij onzichtbaar te maken. Heb ik het wel goed gezien? Was het misschien toch een fazant of zo? Maar later laat de patrijs zich ook horen. Afgezien van deze patrijs zijn er hier op dit dijkje tussen grote akkers heel erg veel vogels te zien en te horen: constant blauwborsten, roodborsttapuiten, gele kwikstaarten, kneutjes, geelgorzen en grasmussen.

route; natuur

3 juni: Onlanden, Dwingelderveld, Peizermaden

Nog steeds erg grijs, maar wel droog en ook niet koud. 's Ochtends eerst een kort bezoek aan de Onlanden vanaf de Onlanderij. Mysterieus geluid van onder uit het riet dat ook een andere belangstellende niet weet thuis te brengen.

Begin van de middag lopen we samen een bekend rondje door het Dwingelderveld. Altijd erg mooi. De waterlelies staan prachtig in bloei, wit en rose. Daar fladdert ook een gevlekte witsnuitlibel rond.

Bij het begin van het nieuwe fietspad na km 4 zien we tamelijk dichtbij een kraanvogel in de heide. Als wij met kijker en fototoestel in die richting staren stoppen al gauw meer mensen. We maken een praatje met een ouder noordelijk echtpaar die ook even door onze kijker van het schouwspel genieten. De vrouwelijke helft van het paar heeft veel te vertellen.

Langs het vlonderpad groeien een paar leuke soorten: schildereprijs, waterpostelein en witte waterranonkel. Die witte waterranonkel was hier eerder deze week al gefotografeerd, en toen waren er tientallen bloemen te zien. Nu vind ik er maar eentje. Na enig speuren zie ik dat de rest inmiddels onder water is verdwenen, blijkbaar het gevolg van de eerdere hoosbuien deze week.

Na het avondeten ga ik opnieuw naar de Onlanden waar de afgelopen dagen soms een kwartelkoning is gehoord. Die laten zich eigenlijk vooral 's nachts horen dus ik waarschuw het thuisfront dat het laat kan worden. Dat valt mee. Ik hoor de kwartelkoning al tegen negen uur luid en duidelijk, en kan ook uitleg geven aan een paar voorbijgangers. Het geluid van de kwartelkoning klinkt als zijn wetenschappelijke naam: crex crex.

route Onlanden; route Dwingelderveld; route Peizermaden; natuur

viervlek op waterlelie kraanvogel

2 juni: Wolfheze

Het mooie weer is even verleden tijd. Het regent onderweg naar Gelderland. Tijdens de wandeling is het wel zo'n beetje droog, maar het is erg donker en grijs. Nat word ik alsnog bij het stukje struinen door de uiterwaarden van de Rijn waar het natte gras wel een meter hoog staat. De route is overigens prachtig. Op de heenweg door het Renkums beekdal, en de terugweg gaat grotendeels langs de Heelsumse beek. Al heb ik het gevoel dat ik weinig bijzonders tegenkom vandaag blijkt toch dat ik tientallen plantensoorten hier voor het eerst dit jaar zie. Bijzonder is de oversteek van de A50 bij kilometer 20: dit is een ecoduct waar ook een smalle doorgang voor wandelaars is uitgespaard.

route; natuur

1 juni: Duurswoude

Voor de derde keer in vier dagen is het hier "Code Oranje" vanwege grote onweersbuien. Ik probeer Friesland maar daar gaat het ook al snel regenen.

route; natuur

terug naar Looblog Mei 2018


navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.