Gertjan's Looblog April 2020 navigation back navigation home navigation forward

30 april: Matsloot

Prachtige avond. Nog nooit zoveel regenwulpen gezien als vanavond.

route; foto's; natuur

kneu regenwulp

Matsloot

29 april: Pompsterplaat

Na zes weken droogte en een dag met een beetje regen blijkt dit deel van het Lauwersmeergebied al weer flink modderig. Het is nu weer even droog. Je hoort overal de grasmussen en kneutjes. Koekoek vrij dichtbij, bovenop een struik. En in het riet de rietzangers, kleine karekieten, baardmannetjes, rietgorzen. Bij het bosje voordat je bij de uitkijkheuvel komt hoor je van alles door elkaar - ik kan er niet goed wijs uit wat er allemaal hoog en laag in de bomen aan het zingen is.

route; foto's; natuur

28 april: Het Beeld

Grijs en regenachtig, dat is lang geleden. Na het eten toch maar even proberen. In de auto regent het nog, maar het wordt een beetje lichter en tijdens de mini-wandeling blijft het droog. Terug in de auto regent het alweer een beetje.

route; foto's; natuur

27 april: Bargerveen

Vroeger zei men in Aduard altijd dat de gierzwaluwen op koninginnedag terug in het dorp waren. Dit jaar zie ik de eerste dus al op koningsdag boven de Abdijkerk. Daar zijn de torenvalken nog steeds bezig met hun broedpoging. We hebben al heel wat muizen verorberd zien worden.

Na het luiden van de klokken, Wilhelmus, en het Gronings volkslied rijden we naar Bargerveen voor een mooi rondje. 't Mooiste is enigszins in het begin van de route: een aardbeivlinder. Deze zeldzame vlindersoort is bekend van het Bargerveen, maar ik had deze vlinder eerder alleen aan de andere kant van het hoogveengebied gezien - na enige hulp van anderen. Nu dus geheel spontaan.

Even verder lopen we op de grens met Duitsland, maar hier wordt nog flink gewerkt aan het ophogen (en verbreden) van de kades om het hoogveen. Ploeteren door het rulle zand en het uitzicht wordt belemmerd door grote hopen grond. Ook verder op de route wordt hier en daar gewerkt. De nieuwe kades zijn erg kaal, erg breed en dus eigenlijk erg lelijk. Maar het zal wel ergens goed voor zijn.

Vandaag vliegen er vanwege het warme weer ook plotseling veel libellen rond. Vooral veel Noordse witsnuitlibellen. Maar ook een zeldzame maanwaterjuffer.

route; foto's; natuur

aardbeivlinder groene zandloopkever

Bargerveen

26 april: Matsloot, Roden, Osdijk

route Matsloot; route Roden; route Osdijk; foto's; natuur

nijlgans

25 april: Drents-Friese Wold

Heel mooie wandeling door het Drents-Friese Wold waar het alleen 's middags dicht bij de parkeerterreinen een beetje druk is. Er is heel veel te zien. Op het Aekingerveld veel gekraagde roodstaarten, tapuiten, boomleeuweriken, veldleeuweriken, geelgorzen. Verderop de eerste echte verrassing: ik hoor een draaihals, en even later zie ik hem ook even zitten op een boomtak. Iets verder staat een auto met twee boswachters (?) erin. Ze zijn niet verbaasd over een draaihals, en doen een beetje geheimzinnig. Dan weet ik wel genoeg.

Verder langs nieuwe natuur van de Vledder A, en dan oversteken bij Oude Willem in de richting van het Wapserveld. Daar wordt de verrassing nog groter: twee draaihalzen zijn tegen elkaar op aan het zingen. Via Doldersum naar het Doldersummerveld. Eerst genieten van het uitzicht op de hoge uitkijktoren (bovenste verdieping bereik je door een smal trapgat waar ik met mijn rugzak nauwelijks doorheen pas). Verderop bij km 17.5 heb je op een lichte verhoging in het terrein ook mooi zicht op de plassen in het centrum van het heidegebied. Met heel veel moeite kan ik daar twee kraanvogels onderscheiden.

Verder over de hei langs het bekende fietspad (km 19, 20), allemaal erg mooi. Aan de overkant van de weg kom je dan in de nieuwe natuur langs de nieuwe oude loop van de Vledder A. Het is wel echt mooi geworden nu alles een beetje begroeid is geraakt. Plotseling bloeit hier ook overal de gewone ereprijs, een prachtig plantje ondanks zijn prozaische naam.

De terugweg gaat over een wat westelijkere route over het Aekingerzand. Oeverloper bij de Grenspoel. Drie kinderen denken dat dit een recreatieplas is. Enfin. De zon schijnt nu veel meer dan vanochtend en dan zien de zandverstuivingen er bijna surrealistisch uit.

route; foto's; natuur

kruiptend zenegroen Doldersummerveld

gewone ereprijs gewone hoornbloem drienerfmuur
Aekingerzand

24 april: Roderwolderdijk en Reitdiep

route Roderwolderdijk; route Reitdiep; foto's; natuur

rietzanger

23 april: Spanjaardsdijk Noord en Ezumakeeg

Huisgenoot P. heeft de auto nodig want die mag zowaar een dagje naar Bedum voor haar werk. Ik loop 's ochtends dus vanuit huis. Op de Spanjaardsdijk kan ik genieten van een paartje blauwe kiekendieven die niet ver van me vandaan erg druk zijn.

's Avonds naar Ezumakeeg waar veel is te zien. De bosruiters en zwarte ruiters zijn nieuw dit seizoen. Er vliegt ook een groepje dwergmeeuwen rond. Ze zijn relatief makkelijk te onderscheiden want er vliegen geen kokmeeuwen tussendoor. Ook de zeearend vliegt nog even voorbij, en als ik bijna in de auto zit komt er ook nog een havik over.

route Spanjaardsdijk Noord; route Ezumakeeg; foto's; natuur

rietzanger

blauwe kiekendief man
blauwe kiekendief man

22 april: Onlanderij en Matsloot

Coronapatroon: kort rondje 's ochtends vroeg, kort rondje 's avonds. Steeds vlakbij natuurlijk, dus dat wordt dan al gauw de Onlanden. Langs de Drentse Dijk zit veel klein grut: roodborsttapuiten, paapjes, tapuiten, graspiepers, kneutjes. Verderop een heel grote groep kemphanen. 's Avonds zijn de vluchten regenwulpen het leukst.

route Onlanderij; route Matsloot; foto's; natuur

vlucht regenwulpen

21 april: Kardinge en Leinwijk

route Kardinge; route Leinwijk; foto's; natuur

kleine plevier oeverloper

tureluur

20 april: Norgerholt

Mijn rondje begint bij het Norgerholt, een van de oudste bossen van Nederland, en ook een van de mooiste. En een van de kleinste. Binnen een paar honderd meter vind je allerlei soorten die horen bij een mooie kruidenlaag in het bos: bosanemoon, witte klaverzuring, lelietje-van-dalen, gewone salomonszegel, dalkruid. Daarnaast heel veel bosmuur, en er is zelfs een ondersoort van bosmuur die naar dit bosje genoemd is: Norger bosmuur - Stellaria nemorum subsp. montana. Ten slotte bevinden zich in dit bos de grootste hulstbomen van Europa.

Als ik het bos uit ben (het fraais duurt maar een meter of 500) loop ik verder naar Westervelde en dan naar het beekdalletje van de Slokkert. Aardig stukje, en mooi beschut tegen de harde wind. Vanwege diezelfde wind laten de vogels zich niet zo erg zien. Als ik bijna terug ben in Westervelde hoor en zie ik nog wel een appelvink - voor mij een zelfzaamheid.

route; foto's; natuur

beekdal De Slokkert bij Westervelde

19 april: Lauwersoog, Jaap Deensgat, De Houtwiel, Landgoed Mariahoeve, Lettelberterpetten

boerenzwaluw

Het coronaweer houdt aan: staalblauwe lucht.

's Ochtends wil ik eerst even naar het Lauwersmeer. Eerst bij Lauwersoog een minirondje in de hoop om nachtegalen te horen. Dat blijkt helemaal niet moeilijk. Heerlijk geluid. Dan nog een stop bij Jaap Deensgat in de hoop op reuzensterns. Er zijn veel belangstellenden hier, maar in de vogelhut zelf is niemand. De reuzenstern zie ik niet.

Dan 's middags samen naar de Houtwiel. Prachtig rondje door het gebied. Veel bruine kiekendieven zoals gebruikelijk. Wel erg harde wind helaas. Aan de andere kant van de Goddeloze Singel is een laarzenpad. Hier ben ik niet eerder geweest. Het "laarzenpad" is geen pad, maar je mag hier door het heel droge weiland. Als we verderop linksaf slaan lopen we uiteindelijk dood op een waterstroom. Dan terug en via de Falom terug naar de auto.

Dan is er nog tijd om een klein stukje verderop het Landgoed Mariahoeve in te lopen. De wind blijft vervelend. Boven het water veel zwaluwen. Er vliegen ook oeverzwaluwen tussen.

's Avonds na het eten (voor de tweede dag op rij asperges met zalm) nog kort rondje door Lettelberterpetten. In de vogelhut vliegen twee boerenzwaluwen naar binnen en houden me gezelschap.

route Lauwersoog; route Jaap Deensgat; route De Houtwiel; route Landgoed Mariahoeve; route Lettelberterpetten; foto's; natuur

heermoes

De Houtwiel

18 april: Dwingelderveld

Nog een prachtige dag. Ik probeer toch maar eens het Dwingelderveld. Om half zeven 's ochtends ben ik op het parkeerterrein niet eens de eerste (wel de tweede). De eerste uren zie ik geen mensen. Ook later op de dag blijkt het heel rustig. Dus geen probleem om de afstand te bewaren.

Het eerste stuk van de route is er gelijk van alles te horen. Gekraagde roodstaarten zijn aan het zingen, steeds heel hoog in de top van een boom. Een bonte vliegenvanger maakt zich heel druk, maar ondanks verwoede pogingen krijg ik hem niet goed op de foto.

In het water van het Holtveen veel dodaarsjes en ook nog een geoorde fuut. Dan verder over het nieuwe fietspad over de vroegere landweg Achter 't Zaand. Geen spoor van kraanvogels. Even later een hele groep kleine vogeltjes die druk in de weer zijn rondom een alleenstaande boom. Een grotere vogel gaat er rustig bij zitten: een beflijster!

Via het Smitsveen loop ik naar de radiotelescoop. In het bos staat een ree die niet lijkt te weten of hij moet vluchten of niet. In een boom zit een appelvink.

Bij de radiotelescoop loop ik het bekende fietspad op. Hier is de laatste dagen soms een rode wouw gezien, maar die zie ik niet. Heel in de verte vliegt een kraanvogel. Bij de oude schaapskooi een dubbele verrassing: in dezelfde struik zingt een grasmus en er wipt ook een paapje rond. Allebei de eerste van het seizoen.

Kort gesprek met boswachter in auto. Het gaat alleen over wat we gezien hebben. Geen woord over corona. Via de nieuwe schaapskooi (gesloten) loop ik langs de zuidoostelijke grens van het nationaal park. Dit is altijd een heel stil stuk, en dat is nu ook weer zo. In het stukje nieuwe natuur bij km 15 zitten groenpootruiters. Verderop zijn de soms erg natte passages inmiddels kurkdroog. De brede zandweg heeft nauwelijks harde ondergrond om makkelijk op te lopen.

Langs de achterkant van het Holtveen. Hier is enorm gesnoeid blijkbaar. Heel veel boompjes weggehaald. Het ziet er daarom nu even lang niet zo mooi uit als anders, maar zal wel goed zijn voor de langere termijn. Op de hoek bij km 20.5 staat iemand met een verrekijker in noordwestelijke richting te turen. Na zijn aanwijzingen zie ik ook de twee kraanvogels, heel ver weg. Als hij me even later op de fiets weer inhaalt meldt hij ook dat er fluiters zijn te horen, maar die hoor ik zelf pas een half uurtje later als ik het Koelevaartsveen al weer voorbij ben.

route; foto's; natuur

paapje paapje paapje

ree

roodborsttapuit boompieper Amerikaans krentenboompje

boskruiskruid tapuit

17 april: Gasteren

route; foto's; natuur

jonge varens Amerikaans krentenboompje

16 april: Onlanderij en Matsloot

's Ochtends om zeven uur is het in de Onlanden nog een beetje nevelig, maar al snel gaat de zon opnieuw uitbundig schijnen.

's Avonds na het avondeten naar Matsloot. Twee keer een groepje ("vlucht") regenwulpen die recht over me heen vliegen.

route Onlanderij; route Matsloot; foto's; natuur

ochtendnevel in de Onlanden

15 april: Balloërveld

Het kraakheldere, zonnige coronaweer is terug. Verrassend veel mensen aan eind van de middag op het Balloërveld. Eerste gekraagde roodstaart en eerste adder van het seizoen.

route; foto's; natuur

Balloërveld

14 april: Ezumakeeg

Een grote schok: de vogelkijkhut bij Ezumakeeg blijkt door brand volkomen verwoest. In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag. "Brandstichting wordt niet uitgeloten". Alleen de palen van de schutting langs het toegangspad staan nog geblakerd overeind.

route; foto's; natuur

tragisch einde van vogelhut Ezumakeeg Zuid

13 april: Roderwolderdijk en Hijkerveld

Het mooie weer is even weg en de winter is terug. Harde koude wind uit het noorden en slechts een graad of acht. De winterjas dus maar weer aan, maar dat valt wel tegen na de laatste prachtige dagen. Vanaf de Roderwolderdijk hoop ik op de eerste sterns van het seizoen, maar nee.

Samen lopen we 's middags een rondje door het Hijkerveld. Als de zon er even doorkomt en de wind even wegvalt is het prachtig.

route Roderwolderdijk; route Hijkerveld; foto's; natuur

Hijkerveld

12 april: Matsloot en Tusschenwater

torenvalk

Pasen. Na het ontbijt rijd ik naar Matsloot. Het is fantastisch weer. Zonnig en bijna windstil. De rietvogels kwetteren allemaal door elkaar: rietzangers, blauwborsten, snorren, sprinkhaanzangers. Veel bruine kiekendieven. Ik loop een stukje in westelijke richting en volg dan een paadje waar ik nog niet eerder was. Alles ziet er even mooi uit.

's Middags lopen we samen een rondje door een nieuw natuurgebied achter Zuidlaren, langs de Hunze: Tusschenwater. Opnieuw blijkt dat we er goed in zijn geslaagd een bestemming te kiezen waar niet veel andere mensen "een frisse neus halen". Het gebied is erg nieuw. De kades zijn volgens de bordjes in deze tijd toegankelijk. Groenpootruiters en kleine plevieren.

Ook een stuk langs de Hunze en dan dwars door een weiland en een paar zandwegen terug naar het natuurgebied. Huisgenoot P. spot een paar gele kwikstaarten die ik mooi op de foto krijg. 's Avonds eten we in de tuin met K., I., en M. Ondertussen houd ik de torenvalken in de gaten die op het dak van de Abdijkerk blijkbaar een broedpoging wagen. Zo nu en dan worden er op de rand van de dakgoot of op de nok muizen (?) verorberd. Op de foto zie je daar nog een restant van als je goed kijkt.

route Matsloot; route Tusschenwater; foto's; natuur

gele kwikstaart gele kwikstaart

11 april: Zoutkamperril, Lauwersoog, Onnen, Osdijk

Dag van tegenstellingen. 's Ochtends vroeg is het in het Lauwersmeergebied bitter koud. Ik loop net als vorige week vanaf Zoutkamperril, maar vanwege de kou is er niet zoveel aan - ik had beter mijn winterjas aangetrokken. Ik keer iets eerder om.

Voor ik terugga rijd ik nog even naar de haven. Bij de ingang van de haven zit een verkeersregelaar te lummelen. Er is niets voor hem te doen, want er zijn nauwelijks mensen. Blijkbaar wordt er 's middags meer drukte verwacht? Ik houd mijn rondje daarom beperkt.

's Middags warmt het flink op en als ik na het avondeten naar Onnen rijd kan niet alleen de jas maar ook de trui uit bij twee korte avondrondjes. Eerst bij Onnen over de waterleidingweg in de hoop beflijsters te zien. Dat lukt niet, maar er verschijnt wel een prachtige tapuit voor de zoeker en dat levert een heerlijke foto op.

Daarna parkeer ik bij het begin van de Osdijk. Verderop is het tamelijk druk met vogelaars maar afstand houden is geen probleem. De grutto's en tureluurs zijn druk. Ook kemphanen en geoorde futen. De zeearend zie ik pas als ik weer terug naar de auto loop.

route Zoutkamperril; route Lauwersoog; route Onnen; route Osdijk; foto's; natuur

pinksterbloem zilvermeeuw

tapuit

grutto

10 april: Lettelberterpetten, Cnossen, Eleveld

Goede vrijdag, dus een vrije dag. 's Ochtends loop ik twee korte rondjes aan de westkant van het Leekstermeer. Eerst door de Lettelberterpetten, ook om te zien of de oeverzwaluwen er zijn. Ik zie ze niet. Daarna naar de andere kant van Leek, rondje om de plas bij Cnossen. Ik denk een visarend te zien, maar het is heel ver weg. Veel turen, maar dan komt hij dichterbij, en uiteindelijk vliegt hij ongeveer recht over me heen. Mooi!

's Middags is het zaak een rustig gebiedje te verzinnen om een rondje te lopen. Het is prachtig weer, dus we moeten ons best doen voor 'social distancing'. We kiezen voor een prachtig maar heel rustig gebied: het gebied rond Geelbroek (tussen Hooghalen en Assen). We parkeren in het buurtschap Eleveld, en het eerste stuk naar Geelbroek is erg fraai, en we komen alleen zo nu een dan een paar fietsers tegen. Op een mooi plekje bloeien stengelloze sleutelbloemen - een van de weinige wilde groeiplaatsen van deze soort.

route Lettelberterpetten; route Cnossen; route Eleveld; foto's; natuur

visarend tjiftjaf

bij Geelbroek

9 april: Matsloot en Ezumakeeg

's Ochtends vroeg. Eerst in de mist.

's Avonds nog even naar Ezumakeeg. Erg koude noordenwind, maar de zon schijnt nog steeds. Tegenover de vogelhut zit in het weiland een velduil, enigzins verscholen achter een flinke molshoop. Als ik weer bijna terug bij de auto ben komt de zeearend nog even voorbij.

route Matsloot; route Ezumakeeg; foto's; natuur

grauwe gans zomertaling

8 april: Onlanderij

's Ochtends vroeg.

route; foto's; natuur

7 april: 't Roegwold

Twee korte rondjes aan het eind van de middag en begin van de avond. Het knuppelpad is vanwege corona éénrichtingsverkeer: het is te smal om elkaar te passeren.

route Slochter Ae; route Dannemeer; foto's; natuur

't Roegwold

6 april: Onlanderij en Kropswolderbuitenpolder

Al voor zeven uur op weg. Opnieuw onwaarschijnlijk helder. Kort rondje door de Onlanden waarbij ik vooral probeer blauwborsten op de foto te krijgen. Ook een bruine kiekendief komt mooi op me af gevlogen.

's Avonds na het eten is het weer iets veranderd. Bewolking... Rondje door de Kropswolderbuitenpolder. Geen bijzonderheden.

route Onlanderij; route Kropswolderbuitenpolder; foto's; natuur

bruine kiekendief

blauwborst blauwborst

5 april: Matsloot, Easterskar, Matsloot

Extreem heldere en zonnige dag. Tegen onze kleinkinderen kunnen we later vertellen over het coronaweer, waarbij de hemel weer ouderwets blauw was. Net als vroeger valt een vliegtuigstreep nu weer op, zo nu en dan zie je er toch nog eentje.

's Ochtends rijd ik even naar Matsloot. Je loopt dan prachtig door de uitgestrekte rietlanden waar je naar beide kanten heel ver weg kunt kijken. Vanwege de zon gaat de blik vooral naar het westen. 's Avonds is het dan precies andersom.

Vroeg in de middag kiezen we voor Easterskar - vlak achter Heerenveen. We zijn een beetje bang voor drukte op deze eerste echte lentedag van het jaar (het wordt bijna twintig graden). Dat valt erg mee. Dit gebied hebben we vier jaar terug ook bezocht - en toen waren we erg enthousiast. Ook nu is het schitterend. Laagveengebied met veel water en natte bosjes. Veel wilde gagel. Oranje gekleurd volgens mij, maar volgens P. is dat niet oranje.

Mooie vogelhut bij km 2.5. In de plas zwemt nog een grote zaagbek. Grauwe ganzen met kuikens. De route van vier jaar terug kunnen we niet helemaal meer volgen omdat er nu een weggetje afgesloten is (km 4.5). Ook de rode paaltjes die we steeds volgen laten het daar even afweten. Bij een bijna drooggevallen plasje zit een witgat die ik met moeite door het wuivende riet heen toch kan fotograferen.

's Avonds nogmaals naar Matsloot, en nu dus de blik op het oosten gericht. Op het bruggetje komt eerst een bruine kiekendief bijna mijn camera in gevlogen. Even later (als een andere fotograaf zijn statief net oppakt en wegloopt) vliegen er zo maar twee roerdompen even over het riet. Ik kan heel snel vage foto's schieten en dan zijn ze alweer verdwenen. Eén roerdomp te zien maakt je dag al goed, dus twee tegelijk...

route Matsloot; route Easterskar; route Matsloot; foto's; natuur

Easterskar

Easterskar

bruine kiekendief

4 april: Lauwersmeer

Mooie dag. Nog maar weer eens naar het Lauwersmeer, te beginnen bij de Zoutkamperril. Met de laagstaande zon in de rug heb je dan prachtig zicht over het Lauwersmeergebied. Ook een prima gebied voor "social distancing". Je komt hier 's ochtends vroeg alvast geen mens tegen. 's Middags is het wel drukker met fietsers en auto's. En helaas zijn de motoren ook weer uit de garage gehaald.

De Jaap Deensgat-vogelhut is nog wel open, maar je mag er maar met drie mensen tegelijk in, en het toegangspad moet je een voor een gebruiken. Dat lukt makkelijk want ik ben de enige in de verre omtrek. Dicht bij de hut scharrelen waterpiepers, en sommigen zijn al een beetje oranje op de borst: zomerkleed. Daarmee trekken ze binnenkort weer naar de bergen waar ze boven 2000 meter gaan broeden.

Er zijn dus nog wintergasten (ook steenlopers in de haven, brilduikers, en natuurlijk duizenden brandganzen), maar ook een aantal vogels van de zomer is al terug, zoals kneu, tapuit, roodborsttapuit, blauwborst, en ik hoor ook mijn eerste fitis - tussen honderden tjiftjaffen. Blauwe kiekendieven (vooral 's winters) en bruine kiekendieven (vooral 's zomers) zijn er nu even allebei volop.

Ik loop via de haven langs de dijk (daar wordt nu gewerkt, en je mag niet aan de Wadkant van de dijk lopen) naar de Bantpolder. Dat is drassig grasland waar het nu een grote drukte is met onder andere grutto's, tureluurs, graspiepers en allerlei eendensoorten.

route; foto's; natuur

steenloper

grutto dagpauwoog

grutto tureluur
Lauwersmeer

3 april: Roderwolderdijk en Marumerlage

route Roderwolderdijk; route Marumerlage; foto's; natuur

2 april: Jaap Deensgat

's Ochtends vroeg omdat de zon zo lekker schijnt. In het riet zingen de blauwborsten, rietgorzen en baardmannetjes door elkaar heen. Bruine kiekendieven laten zich prachtig bekijken. Sommige zijn blijkbaar druk in de weer met hun nest.

route ; foto's; natuur

bruine kiekendief

bruine kiekendief bruine kiekendief

roodborsttapuit roodborsttapuit
Lauwersmeer

1 april: Balloërveld

Mooie avond, maar nog niet veel te beleven op het Balloërveld. Een paar roodborsttapuiten. Langs het beekdal zit een kleine bonte specht zich erg druk te maken.

route ; foto's; natuur

terug naar Maart 2020


navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.