Gertjan's Looblog Augustus 2021 navigation back navigation home navigation forward

31 augustus: Lutjewad

Zeer grijs. Na afloop rijd ik even langs Jaap Deensgat: vijf koereigers.

route; foto's; natuur

30 augustus: Onlanderij

Pas als ik bijna rond ben is er wat te zien: minstens vier reuzensterns die aan het jagen zijn en prachtig te bewonderen. En bij de Onlanderij zitten een paar paapjes. Doortrekkers? Ze broeden hier in de Onlanden ook wel, maar een eind verderop en daar heb ik ze alweer een tijdje niet gezien. route; foto's; natuur

reuzenstern reuzenstern

29 augustus: Punt van Reide, Termunterzijl, Matsloot

Regen en donkergrijs. Uiteindelijk is het wat doger en gaan we samen naar de Punt van Reide. Het is eb en er zijn geen zeehonden. Ook weinig vogels want die zitten allemaal op de drooggevallen platen in de Dollard. Plotseling toch opwinding: bij km 2 zit een smelleken op een steenhoop in zee.

We lopen terug naar het bezoekerscentrum voor koffie met een verpakte gevulde koek. Dan nog eens naar de zeehondenwand. Het water komt op en één voor één komen er zeehonden aanzwemmen die zich op het droge trekken en gaan liggen uitrusten. Er zijn nu ook veel meer vogels te zien.

Ten slotte nog even naar de vogelkijkhut waar in eerste instantie een kinderexcursie het zicht belemmert. Het blijft wat te druk. Na afloop rijden we nog even naar Termunterzijl, en belanden uiteindelijk op het terras voor kibbeling met patat.

's Avonds nog even naar Matsloot waar vanmiddag de visarend weer eens is gezien. Maar het is nog steeds donkergrijs en er is niets te zien. Als ik het al bijna op wil geven vliegen er groepjes watersnippen over. Eindelijk ook bruine kiekendieven. Dan een reuzenstern en even later nog een reuzenstern. Grote groepen grauwe granzen en in de verte enorme groep kieviten (geloof ik). Als ik achterom kijk zit op de bekende plek (maar dan iets zuidelijker) plotseling de visarend.

route Punt van Reide; route Termunterzijl; route Matsloot; foto's; natuur

smelleken krombekstrandloper

28 augustus: Peazemerlannen en Waterhuizen

's Ochtends al vroeg bij de Peazemerlannen. Uiteindelijk veel te zien, vooral als de vloed opkomt en er van alles voorbij vliegt. Maar de grauwe franjepoten die hier zijn (en worden!) gemeld zie ik tot drie keer toe niet. De opvallendste waarneming is een grauwe vliegenvanger die hier op de kwelder wel erg ver van zijn gewone biotoop ("bos, parken en tuinen") is verwijderd. Blijkbaar al aan de trek begonnen?

Bij het begin van de pier ligt een dode bruinvis. Als ik op waarneming.nl kijk is het lang niet het enige exemplaar dat de laatste dagen dood aanspoelt. Dat is anderen ook opgevallen: nu.nl. En later ook op teletekst.

Even daarvoor was er mogelijk nog een dood zoogdier: een loslopende hond ging achter de schapen aan, isoleerde er één en beet die blijkbaar. Volgens een andere verontwaardigde passant lag het schaap nog ergens in een greppel, ik kon dat niet goed zien. Wel heb ik een foto van de dader en zijn/haar baasje.

Aan het eind van de middag loop ik een rondje vanaf Waterhuizen door de Westerbroekstermadepolder. Daar is een koereiger gezien en die zie ik vanaf het dijkje langs de Hunze ook, van heel ver weg. Ondertussen wordt de aandacht getrokken door een onwaarschijnlijk grote groep reuzensterns. Het zijn er tientallen. Verderop ook nog een paar keer witwangsterns, maar dat zijn we hier wel gewend. Vanaf het fietspad op de terugweg zie ik de koereiger nog wat duidelijker.

route Peazemerlannen; route Waterhuizen; foto's; natuur

grauwe vliegenvanger

dode gewone bruinvis met grote mantelmeeuw rosse grutto

26 augustus: Jaap Deensgat en De Rug

Twee minirondjes. Net als vorig jaar zitten er weer tientallen casarca's bij het Jaap Deensgat. Heel ver weg.

route Jaap Deensgat; route De Rug; foto's; natuur

24 augustus: Delleboersterheide

Mooi weer. Ik loop een aardig rondje over de Delleboersterheide. Heel veel blauwe knoop. Mooie soort die blijkbaar ook aantrekkelijk is voor insekten. Maar een kommavlinder zie ik niet.

route; foto's; natuur

citroenpendelvlieg op blauwe knoop zwartsprietdikkopje op blauwe knoop

gamma-uil op blauwe knoop atalanta

23 augustus: Dannemeer

Een zeearend laat zich steeds zien. Hij zit ergens in het midden van de plas en als hij zo nu en dan opvliegt is het een flink kabaal want alle andere vogels vliegen ook op en zijn in paniek. Er vliegen ook een paar reuzensterns voorbij zo nu en dan.

route; foto's; natuur

22 augustus: Boven-Leeuwen, Sint-Michielsgestel

We hebben overnacht bij de Slaapmus in Boven-Leeuwen. 's Nachts veel regen maar 's ochtends is het droog. In Friesland wordt het vandaag meer dan verschrikkelijk maar hier in het zuiden valt het mee. Ik loop eerst nog even naar de Waal voordat we naar Sint-Michielsgestel (Gestel voor Brabanders) rijden waar we met R. en A. een aardig rondje lopen langs Dommel en Essche Stroom. Alleen gelijk in het begin een beetje regen dat we afwachten onder wat bomen. Via Halder naar Haanwijk en dan lopen we even verder naar het geboortehuis van de oma van R. Die bezoeken we even later ook voordat we - in Berlicum dus - bij 't Vosje een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken.

route Boven-Leeuwen; route Sint-Michielsgestel; foto's; natuur

21 augustus: Boven-Leeuwen

hopen plastic afval langs de Waal

Ook dit jaar is het familieweekend gereduceerd tot een dag. Het is wel mooi weer, de mooiste dag van de week. Bijna iedereen is er, maar ik moet 's middags natuurlijk ook wel even naar de uiterwaarden van de Waal. Dat valt tegen want vanwege het recente hoog water is er niet veel van de bloemenpracht van andere jaren over. Ook is er veel troep aangespoeld, vooral veel plastic kratten. Er is blijkbaar voorzichtig met opruimen begonnen want hier en daar is de troep al op een hoop gegooid.

route; foto's; natuur

20 augustus: Ezumakeeg

Nog eens naar de Ezumakeeg waar vandaag maarliefst vier grauwe franjepoten tegelijk werden gezien. Veel vogelaars, maar die staan bijna allemaal naar een zilvertaling te kijken. Een exoot, maar eentje die ik nog niet eerder zag. Later zie ik de vier franjepoten alsnog.

Bericht terug over de geringde zeearend van eerder deze week. Het gaat om een dier dat vorig jaar oktober in de vogelopvang in Ureturp is opgevangen en geringd. Er heeft toen ook een artikel over gestaan in het Friesch Dagblad. Men meldt mij dat men blij is dat de zeearend nog leeft!

route; foto's; natuur

17 augustus: Cnossen Leekstermeer

In een boom zit een zeearend die de hele tijd blijft zitten. Ik kan tamelijk dichtbij komen. Hij is geringd (WN26). De andere foto is van gisteren, op de fiets naar de stad via Slaperstil. Daar stapt een rode ibis door het pasgemaaide weiland. Bijzonder gezicht. Ongetwijfeld een exemplaar dat uit gevangenschap is ontsnapt. Van nature komt de soort voor in Zuid-Amerika, maar het is geen trekvogel en daarom is een natuurlijk voorkomen bij ons eigenlijk uitgesloten.

route; foto's; natuur

zeearend rode ibis

15 augustus: Schiermonnikoog

Met zijn allen een dagje naar Schiermonnikoog. De weersverwachting had het over mooi weer in het zuiden en wolken in het noorden, maar het is uiteindelijk prachtig weer. We hebben fietsen en fietsen eerst naar het baken in de Kobbeduinen waar we een kort stukje rondlopen. Dan naar het strand bij de Merlijn. Terwijl de rest op het strand rondhangt loop ik met P. langs de vloedlijn naar het oosten. Vandaar loop ik zelf via het groene strand terug. Dat is een prachtige bloemenzee met enorme hoeveelheden parnassia bijvoorbeeld.

Later fietsen we nog even naar de (rode) vuurtoren en terwijl de rest naar het dorp fietst ga ik nog even naar de Hertenbosvallei (kleine parelmoervlinders!) en de Westerplas (kleine zilverreigers en lepelaars).

's Avonds eten in de Merlijn en met de 19:30 boot weer terug.

route Kobbeduinen; route Merlijn; route Hertenbosvallei; fietsroute; foto's; natuur

Waddenzee

stormmeeuw

kleine parelmoervlinder jonge lepelaar

op Schiermonnikoog

14 augustus: Weerribben

Weer eens naar de Weerribben. Gebied met de meeste libellensoorten van West-Europa, zoals ik ergens lees. Eén van de voorbijgangers is het ook opgevallen: "als je nog libellen wilt fotograferen moet je hier doorlopen. Niet meer normaal hoeveel libellen daar zitten..." Het is waar, er vliegen er vandaag hier weer veel rond. Heel veel Kempense heidelibellen (die als zeer zeldzaam te boek staan, en hier pas in 2013 werden gezien. Nu vliegen er duizenden exemplaren rond...) en zwarte heidelibellen. Deze soorten gaan ook geregeld even zitten uitrusten zodat je ze goed kunt fotograferen. Dat is veel lastiger voor de glazenmakers. Een andere zeldzaamheid, Noordse winterjuffer, wordt me aangewezen door een groepje specialisten (?).

Dan heb ik al een mooie waarneming achter de rug. Langs de Stronkweg, km 11, liggen grote hopen hooi. Hier kruipt - op het moment dat de batterij van mijn fototoestel leeg is - een ringslang rond die even later in het hooi verdwijnt. Verder meerdere overvliegende purperreigers (meestal ver weg) en nog een heel stel andere kleurrijke insectensoorten.

route; foto's; natuur

Noordse winterjuffer Kempense heidelibel

13 augustus: Onlanderij

Avondeten vroeg, want P. gaat nog naar Noorderzon. Ik loop een rondje vanaf de Onlanderij. Beetje saai.

route; foto's; natuur

boerenzwaluw

12 augustus: Punt van Reide

route; foto's; natuur

jonge visdief

10 augustus: Ezumakeeg

Na een paar regendagen plotseling een mooie avond.

Het is erg mooi bij de Ezumakeeg met de laagstaande zon in de rug. Het water staat hier extreem hoog - een heel verschil met de afgelopen zomers toen het hier grotendeels was drooggevallen. Heel veel goudknopjes, deels in het water.

De zeearend vliegt een paar keer voorbij en zorgt voor opwinding. Veel eenden, kluten, meeuwen, lepelaars, witte kwikstaarten, grutto's maar verder weinig steltlopers. In het riet bij de kijkheuvel op noord zitten heel veel muggen (?) en die worden gretig verorberd door rietzangers en een kleine karekiet.

route; foto's; natuur

grutto grutto

8 augustus: Nijlandsterpolder

route; foto's; natuur

7 augustus: Neeltje Jans, Oud-Reemst

Vandaag weer terug naar huis. Ik loop eerst nog een rondje op Neeltje Jans. Veel bijzondere planten, maar het is zo'n beetje identiek aan wat ik vorig jaar hier zoal tegen kwam. Onderweg naar huis stop ik bij Oud-Reemst. Hier ligt een mooi heidegebied waar het vandaag erg druk is met vogelaars want er wordt deze week steeds een steenarend gezien. Dat lukt vandaag niet of nauwelijks (er zijn tientallen belangstellenden, en de vogel is 's ochtends rond elf uur door slechts drie personen gemeld. Hoe zit dat?). De hei is mooi omdat de zon soms flink schijnt. Op meerdere plekken groeit Duits viltkruid.

route Neeltje Jans; route Oud-Reemst; foto's; natuur

Oud-Reemsterhei

6 augustus: Saeftinghe, Braakman, Vlissingen

graszanger

Vandaag naar Zeeuws ("Zeefs") Vlaanderen. Eerst naar het Verdronken Land van Saeftinghe. Bijzondere plek. Eind van de wereld, en bijna bij Antwerpen. Grote buitendijkse kwelder van de Westerschelde. Bij het gehucht Emmadorp, aan de dijk, is een bezoekerscentrum, en vandaar zijn er twee korte routes door de kwelder uitgezet. Verder is het gebied niet toegankelijk.

Het gebied is onder andere bekend onder vogelaars omdat dit de enige plek in Nederland is waar graszangers broeden. Graszangers zijn kleine bruine vogeltjes die ik wel eens in Portugal en Spanje heb gezien. Vorig jaar zat er ook eentje een paar dagen in het Lauwersmeer. Vandaag hoor en zie ik ze - geheel tegen mijn eigen verwachting in - meerdere keren bij de rondjes door de kwelder.

Verdronken Land van Saeftinghe

Na koffie met cake bij café "Het Verdonken Land" loop ik langs de dijk verder naar het oosten. Zicht op de kerncentrale van Doel. Je komt dan bij een mooie vogelhut vlak voordat je bij de Hedwigepolder terecht komt. Jagende slechtvalk boven de kwelder vlak voordat ik bij de hut ben. In de verte zie ik de graafmachines die de Hedwigepolder nu eindelijk terug moeten geven aan de natuur. Ondertussen komt er een flinke bui opzetten en ik wacht in de hut totdat de bui voorbij is.

Daarna loop ik nog een aardig rondje door een natuurgebied, de Braakman, bij Terneuzen. Het is soms regenachtig en het waait flink, maar toch zijn er veel vlinders en nog meer libellen (vooral veel zuidelijke heidelibellen) te bewonderen in dit bloemrijke natuurgebied. Mooi gebied!

Aan het eind van de middag loop ik over de boulevard eens de andere kant op. Er staat een stormachtige wind waardoor de meeste terrassen dicht zijn. Op het strand word je gezandstraald. Maar de zon vergoedt veel.

route Saeftinghe; route Braakman; route Vlissingen; foto's; natuur

Doel zwervende pantserjuffer

Vlissingen

5 augustus: Westkapelle, Gasthuis Bevang, Vlissingen

's Ochtends eerst naar Westkapelle. Altijd leuk om hier over de zeewering te lopen in de hoop op bijzonderheden op zee. Dat laatste werkt beter in de winter, maar ook vandaag ben ik tevreden met een paar zwartkopmeeuwen, regenwulpen en natuurlijk grote sterns.

's Middags naar Schouwen-Duiveland. Vanaf de parkeerplaats aan de Oosterschelde bij Moriaanshoofd loop ik bijna twintig kilometer. Prachtig stuk. Langs de Oosterschelde groeit op de dijk onder andere veel zeevenkel, strandbiet en gele hoornpapaver. Aan de binnenkant van de dijk heb je de "inlaten" waar heel veel vogels zich thuis voelen. Veel kleine zilverreigers bijvoorbeeld. Gasthuis Bevang is een heel nieuw natuurgebied en daar zitten al een paar weken negen flamingo's. Ze zitten ver van de kijkpunten vandaan maar zijn prima te herkennen. Voordat ik daar ben heeft een steltkluut zich al mooi laten zien.

's Avonds nog even naar een ander terras dan mijn eigen terras aan de boulevard.

route Westkapelle; route Gasthuis Bevang; route Vlissingen; foto's; natuur

steltkluut regenwulp

Oosterschelde kluut

4 agustus: Laagraven, Yerseke Moer, Vlissingen

Ik heb dus nog vakantie deze week, en daarom heb ik nog een paar dagen een hotel in Vlissingen. Op de heenweg stop ik bij Utrecht waar al een tijdje een dwergaalscholver zit. In het voorjaar ben ik al eens voor niets naar Enschede gereden voor deze zeldzaamheid. Nu gaat het ook heel moeizaam. Hij zit 's ochtends meestal bij een plas in Laagraven, maar hij is niet te zien. 's Middags wordt hij vervolgens vaak een stukje verder bij een industrieterrein tussen Houten en Nieuwegein gezien. Daar rijd ik dan maar naar toe. Dan wordt hij toch weer gemeld bij Laagraven. Ik dus weer terug. En daar zie ik hem uiteindelijk met veel moeite. Hij zit verscholen en zo nu en dan komt er een lichaamsdeel van achter de struiken te voorschijn.

Verder naar Zeeland. Ik wil een rondje lopen bij de Yerseke Moer. Dat is een prachtig bijzonder natuurgebiedje. Laaggelegen weilandjes waar de zilte ondergrond aan de begroeiing overduidelijk te merken is. In deze tijd van het jaar mag je een korte route dwars door het gebied volgen. De bijzonderheden die ik tegen kom: goudknopje, fijn goudscherm, klein schorrenkruid, zulte, aardbeiklaver, draadklaver (nieuwe soort!).

Mijn hotel zit in Vlissingen direct aan de boulevard. Aardige plek. Ik loop nog een rondje vooral over de boulevard en ook daarbij vallen heel wat bijzonderheden op (klein glaskruid, kleine rupsklaver, kransmuur, dubbelkelk, ...). Op de zeewering groeit een pluk gewoon varkensgras met daarop veldwarkruid, zeer bijzonder. In zee dobbert een zwarte zee-eend.

route Laagraven; route Yerseke Moer; route Vlissingen; foto's; natuur

Vlissingen

3 augustus: Oudemolen

Aardig rondje door Drentsche Aa-gebied en Ballo(o)ërveld.

route; foto's; natuur

Ballooërveld

2 augustus: naar Garnwerd

Geen auto. Ik loop door het Reitdiepdal. Het oranje springzaad bloeit weer. Veel wandelaars (Pieterpad) en nog meer zwaarbepakte fietsduo's. Het is des te merkwaardiger dat de terrassen in Garnwerd allemaal dicht zijn. Op maandag gesloten. Terug met de bus.

route; foto's; natuur

terug naar Juli 2021


navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.