Gertjan's Looblog Februari 2018 excel formulier navigation back navigation home navigation forward

20 februari: Zuidhorn

route; foto's; natuur

18 februari: Nieuwe Statenzijl en Noordsche Veld

route Nieuwe Statenzijl; route Noordsche Veld; foto's; natuur

17 februari: Wijk aan Zee en monument Afsluitdijk

Mooi rondje vanaf Wijk aan Zee. Eerst naar het Noordzeekanaal waar al een paar dagen steeds een zwarte zeekoet wordt gezien. In eerste instantie zie ik die niet, maar als ik de pier op en neer ben geweest en al bijna het strand op wil lopen zie ik 'm alsnog. Op het strand zijn miljoenen schelpen van het type scheermes aangespoeld en die trekken weer duizenden meeuwen aan. Vooral zilvermeeuwen.

Terug in Wijk aan Zee loop ik nu in noordelijke richting de duinen in. Ik loop eerst dood op een weg naar een gebouw van de waterleidingmaatschappij. Terug en dan door een mooi duingebied. Hier en daar zijn blijkbaar heel wat bomen verwijderd. Het laatste stukje voordat ik bij de duinovergang ben (strand van Heemskerk) groeien er veel driedistels en ook de bladrozetten van bokkenorchis zijn al weer te zien. Over het strand terug naar Wijk aan Zee. Als ik bijna het strand verlaat zie ik drie dappere dames de kou trotseren en in evakostuum een duik in zee nemen.

Op de terugweg stop ik nog even bij het Monument op de Afsluitdijk. Aan de Waddenzeekant zie je een eindje van de dijk een strook met heel veel watervogels parallel aan de dijk, zover je kijken kunt. Het zijn, denk ik, toppers. Ik loop een stuk over de dijk in oostelijke richting want verderop dobberen de vogels wat dichter bij de dijk. Het zijn inderdaad toppers, en het moeten er duizenden zijn: het eind van de strook is ook nu nog steeds niet te zien.

route Wijk aan Zee; route Monument; foto's; natuur

zwarte zeekoet dit moet erg koud zijn

brilduiker topper

13 februari: Oldehove

route; foto's; natuur

11 februari: Lauwersoog en Wierum

route Lauwersoog; route Wierum; foto's; natuur

blauwe kiekendief Wierum achter de Waddendijk

10 februari: Wieringen

route; foto's; natuur

Dijkwielen Dijkwielen

buffelkopeend geoorde fuut

6 februari: Noordhorn

Bij het begin van het fietspad naar Den Ham zitten honderden barmsijzen in de elzenboompjes. Ze laten zich van heel dichtbij bekijken. Maar omdat ze zo beweeglijk zijn is het lastig om goede foto's te maken. Dat probeer ik toch een hele tijd, totdat mijn vingers bevroren zijn...

route; foto's; natuur

grote barmsijs grote barmsijs grote barmsijs

4 februari: van Annen naar Gieten

Opnieuw geen auto. De eerste trein op zondagochtend vertrekt pas om negen uur. Ik ben dan om tien uur in Annen. De zon schijnt uitbundig. Er ligt een beetje sneeuw. Tussen km 6 en 7 veel vinken, geelgorzen, kepen en kramsvogels. Verderop op de akker zitten honderden rietganzen.

Als ik Anderen voorbij ben kom ik aan de andere kant van de doorgaande weg in het bos terecht waar ik in de sneeuw de groene blaadjes van Linnaeusklokje spot - bekende plek. Even verderop groeit ook nog stekende wolfsklauw. De stemming is dan al gedaald vanwege enorme herrie van motoren. Voor Gieten verdwaal ik in een motorcross-evenement. Als ik aan de andere kant van Gieten nog even bij het Zwanemeer wil kijken blijkt ook dat gebied door de crossers in beslag genomen.

route; foto's; natuur

3 februari: van Usquert naar Kloosterburen

Geen auto, dus ik moet een heel ander rondje verzinnen. Met de fiets naar Zuidhorn, dan met de trein naar Usquert. Het sneeuwt. Vooral natte sneeuw, maar langzamerhand blijft er ook wat sneeuw liggen. De sneeuw duurt totdat ik Noordpolderzijl al voorbij ben. Dan wordt het langzaam droog. Uiteindelijk gaat zelfs de zon nog een beetje schijnen.

De eerste uren is er niet veel te zien. Er zijn zelfs nauwelijks rotganzen op de kwelder te bespeuren. Later toch een groepje strandleeuweriken. Ook geregeld oeverpiepers. Dan een klein groepje fraters, even later gevolgd door een heel grote groep die even tot rust komt op de dijk.

Ter hoogte van Hornhuizen wil ik de dijk verlaten. Daar staat een hoge mast, onderdeel van "atmosferisch meetstation Lutjewad". Op het topje van de mast landt een slechtvalk en laat zich even uitgebreid bekijken. Ik vervolg de route naar Hornhuizen. Vlak voor Hornhuizen is een kraai aan het ruziemaken met een rover. Een havik!

De bus vertrekt nog lang niet dus ik loop liever een stukje door, naar Kloosterburen, dan in de kou te moeten wachten.

route; foto's; natuur

terug naar Looblog Januari 2018


navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Beste foto's Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain".