next up previous
Next: Wanneer wil je natuurlijke-taalinterfaces Up: Natuurlijke-taalinterfaces Previous: Natuurlijke-taalinterfaces

Wat zijn natuurlijke-taalinterfaces?

Natuurlijke-taalinterfaces zijn computerprogramma's die je in staat stellen in natuurlijke taal met een computer te communiceren. Sommige natuurlijke-taalinterfaces werken met gesproken taal, andere met input via een toetsenbord. Natuurlijke-taalinterfaces zijn vooral populair voor informatiesystemen.

Een voorbeeld van een natuurlijke-taalinterface is een systeem waaraan momenteel door een aantal Nederlandse onderzoeksgroepen wordt gewerkt: een systeem dat informatie verschaft over het openbaar vervoer, en dat je per telefoon in gesproken taal kunt raadplegen.

In dit hoofdstuk bespreken we natuurlijke-taalinterfaces. In deze paragraaf leggen we ten eerste uit waarom in sommige gevallen natuurlijke-taalinterfaces te verkiezen zijn boven andere interfaces (zoals grafische interfaces, of interfaces die gebruik maken van een speciaal programmeertaaltje).

In sectie 2 bespreken we de problemen waarmee je te maken krijgt wanneer je een natuurlijke-taalinterface wilt bouwen. Sectie 3 geeft een overzicht van een aantal technieken uit de natuurlijke-taalverwerking die in geavanceerde natuurlijke-taalinterfaces vaak worden gebruikt. In de laatste sectie bespreken we ten slotte kort enkele bestaande systemen en de prestaties die op dit moment mogelijk zijn.Noord G.J.M. van
1998-09-29