Bibliografie van Ton van der Wouden

2007

 1. van der Wouden, Ton. Bouwstenen van het Nederlands en het CGN. Nederlandse Taalkunde 12 (2007), 3, 251-274.
 2. van der Wouden, Ton. Bouwstenen van het Nederlands. Een pleidooi voor (nog) meer aandacht voor de idiomaticiteit van het Nederlands. Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam, Rozenberg, 2007, 287-298.
 3. van der Wouden, Ton. Meer over dubbele ontkenningen. neerlandistiek.nl 07.02 (2007)
 4. van der Wouden, Ton. On the phraseology of stop words. In Pepijn Hendriks, Frank Landsbergen, Michaela Poss & Jenneke van der Wal (eds.), Leiden Papers in Linguistics 4.1 (2007), 56-67 (http://www.lucl.nl).
 5. Verhagen, Arie, Ton van der Wouden, and Lars van Lenteren. Waar synoniem synoniem voor staat. In Fons Moerdijk, Ariane van Santen and Rob Tempelaars (eds.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 2007, 445-455.

2006

 1. Hüning, Matthias, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden, and Arie Verhagen (eds.). Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2006.
 2. van der Wouden, Ton. Nederlandse voorzetsels tussen Duitse en Engelse. In Matthias Hüning et al. (eds.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2006, 183-206.
 3. van der Wouden, Ton, and Jaap de Jong. De taal van de minister. Een exploratief-kwantitatief onderzoek. In Hans Hoeken, Berna Hendriks and Peter Jan Schellens (eds.) Studies in taalbeheersing 2. Assen, Van Gorcum, 2006, 368-381.
 4. van der Wouden, Ton. Partikels: woordjes die het Nederlands markeren. In Nicoline van der Sijs, Jan Stroop and Fred Weerman (eds.) Wat iedereen van het NEDERLANDS moet weten en waarom. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2006, 119-129.
 5. van der Wouden, Ton. Vijf taalkundigen die voor mij belangrijk (geweest) zijn. HoogWater, Tijdschrift van de studievereniging Nieuw Nederlands Peil 4, 1 (december 2006), 11.

2005

 1. Poss, Michaela, and Ton van der Wouden. Extended Lexical Units in Dutch. In: T. van der Wouden, M. Poss, H. Reckmann and C. Cremers (eds.), Computational Linguistics in the Netherlands 2004: Selected papers from the fifteenth CLIN meeting. Utrecht, LOT, 2005, 187-202.
 2. van der Wouden, Ton, Michaela Poss, Hilke Reckmann and Crit Cremers (eds.), Computational Linguistics in the Netherlands 2004: Selected papers from the fifteenth CLIN meeting. Utrecht, LOT, 2005.
 3. van der Wouden, Ton. On the phraseology of stop words. In C. Cosme, C. Gouverneur, F. Meunier and M. Paquot (eds.), PHRASEOLOGY 2005 The many faces of Phraseology. Université Catholique de Louvain (Belgium), 2005, 417-420.
 4. van der Wouden, Ton. Negatief-polair meer. TABU 34 (2005), 47-70.

2004

 1. van der Wouden, Ton. Niederländisch in Belgien: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Hans Beelen (Hrsg.), Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht, Münster, Agenda Verlag, 2004, 22-33.

2003

 1. van der Wouden, Ton. Particle research meets corpus linguistics: on the collocational behavior of particles. In Belgian Journal of Linguistics 16, partikel-special onder redactie van Ton van der Wouden, Ad Foolen en Piet Van de Craen, 2002, 151-174.
 2. Zwarts, Frans, Ton van der Wouden, and Víctor Sánchez Valencia. 2002. The aspectual significance of event particles. In Belgian Journal of Linguistics 16, partikel-special onder redactie van Ton van der Wouden, Ad Foolen en Piet Van de Craen, 2002, 175-208.
 3. Foolen, Ad and Ton van der Wouden. Introduction [to the special issue on particles], In Belgian Journal of Linguistics 16, partikel-special onder redactie van Ton van der Wouden, Ad Foolen en Piet Van de Craen, 2002, 1-6.
 4. van der Wouden, Ton, en Heleen Hoekstra. De ontleding van het Corpus Gesproken Nederlands. LINK, 14(1) (Utrecht 2003), 14-17.
 5. van der Wouden, Ton, Ineke Schuurman, Machteld Schouppe, and Heleen Hoekstra. Harvesting Dutch trees: Syntactic properties of spoken Dutch. In Tanja Gaustad (red.), Computational Linguistics in the Netherlands 2002. Selected Papers from the Thirteenth CLIN Meeting. Amsterdam/New York, Rodopi, 2003, 129-141.
 6. van der Wouden, Ton. Hapklare brokken gesproken Nederlands: Dutch as a construction language. Forum, Nieuwsbrief faculteit der Letteren 3, 5 (oktober 2003).
 7. Schuurman, Ineke, Machteld Schouppe, Heleen Hoekstra and Ton van der Wouden. CGN, an annotated corpus of spoken Dutch. In Anne Abeillé, Silvia Hansen-Schirra and Hans Uszkoreit (red.), Proceedings of 4th International Workshop on Linguistically Interpreted Corpora (LINC-03), Budapest 2003, 101-108.
 8. van der Wouden, Ton. Bestaat de Taalbeheersing eigenlijk al? In Jaap de Jong, Henrike Jansen, Nanette Maalman en Robert Jan de Pauw (red.), Taalbeheersing in de beroepspraktijk. Leidse taalbeheersers over hun professionele passies, Leiden, SNL, 2003, 54-55.

2002

 1. van der Wouden, Ton. Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands. Nederlandse Taalkunde 7, 20-43.
 2. van der Wouden, Ton, Heleen Hoekstra, Michael Moortgat, Bram Renmans, and Ineke Schuurman. Syntactic Analysis in the Spoken Dutch Corpus (CGN). In Proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation, ed. by Manuel González Rodríguez and Carmen Paz Suárez Araujo, 768-773. Paris: ELRA.
 3. van der Wouden, Ton, Heleen Hoekstra, Michael Moortgat, Ineke Schuurman, and Bram Renmans. Syntactische annotatie voor het Corpus Gesproken Nederlands (CGN). Nederlandse Taalkunde 7, 335-352.
 4. van der Wouden, Ton. Not anymore in Dutch. Paper Amsterdam-Utrecht workshop on negative polarity, Amsterdam, April 26th, 2002.
 5. van der Wouden, Ton. One need only look at the data. Paper ``One day only'', Amsterdam, May 10th, 2002.
 6. van der Wouden, Ton. Particles, collocations, corpora. lecture Tübingen, December 11, 2002.
 7. van der Wouden, Ton. Partikels en het Corpus Gesproken Nederlands - met speciale aandacht voor discourse-fenomenen. Voordracht Utrecht, April 11, 2002.
 8. van der Wouden, Ton, Ineke Schuurman, Bram Renmans, Heleen Hoekstra, and Michael Moortgat. Variation across spoken Dutch. TIN-dag, Utrecht, January 26, 2002.
 9. van der Wouden, Ton, Ineke Schuurman, Machteld Schouppe, and Heleen Hoekstra. The spoken Dutch Corpus: analysis and exploration. lecture CLIN, Groningen, November 29, 2002.
 10. van der Wouden, Ton, Ineke Schuurman, Machteld Schouppe, and Heleen Hoekstra. The spoken Dutch Corpus: analysis and exploration. lecture Workshop Linguistic Corpora and Logic Based Grammar Formalisms, Utrecht, November 27-28, 2002.

2001

 1. Hoeksema, Jack, Hotze Rullmann, Víctor Sánchez Valencia, and Ton van der Wouden (eds.). 2001. Perspectives on Negation. Amsterdam: John Benjamins.
 2. van der Wouden, Ton, and Hans Broekhuis (eds.). Linguistics in the Netherlands 2001. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 3. Hoekstra, Heleen, Michael Moortgat, Ineke Schuurman, and Ton van der Wouden. Syntactic Annotation for the Spoken Dutch Corpus Project (CGN). In Computational Linguistics in the Netherlands 2000, ed. by W. Daelemans, K. Sima'an, J. Veenstra, and J. Zavrel, 73-87. Amsterdam/New York: Rodopi.
 4. van der Wouden, Ton. Collocational behaviour in non content words. In COLLOCATION: Computational Extraction, Analysis and Exploitation. Proceedings of a Workshop during the 39th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 10th Conference of the European Chapter, Toulouse, France, July 7th, ed. by Béatrice Daille and Geoffrey Williams, 16-23. Toulouse, France: CNRS - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, and Université de Sciences Sociales.
 5. van der Wouden, Ton. Three modal verbs. In Zur Verbmorphologie germanischer Sprachen, ed. by Sheila Watts, Jonathan West, and Hans-Joachim Solms, 189-210. Tübingen: Niemeyer.
 6. van der Wouden, Ton. ULCL feestelijk geopend. Forum, nieuwsbrief van de faculteit der letteren 7. http://www.let.leidenuniv.nl/forum/onderzoek/okt/1.htm.
 7. Hoekstra, Heleen, Michael Moortgat, Bram Renmans, Ineke Schuurman, and Ton van der Wouden. On certain syntactic properties of spoken Dutch. Paper delivered at Computational Linguistics in the Netherlands, Enschede, November 2001.
 8. van der Wouden, Ton. Collocaties en het probleem van de corpusgrootte. voordracht STDH-studiedag ``Het Internet als Bron'', Meertens Instituut, 16 november 2001.
 9. van der Wouden, Ton. Particles in Dutch. lezing DIP-Colloquium, Amsterdam, 30 maart 2001.
 10. van der Wouden, Ton, and Heleen Hoekstra. Spreektaalconstructies. lezing TABU-dag, 22 juni 2001.

2000

 1. de Hoop, Helen, and Ton van der Wouden (eds.). Linguistics in the Netherlands 2000. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 2. van der Wouden, Ton. Focus on appendices in Dutch. In Linguistics in the Netherlands 2000, ed. by Helen de Hoop and Ton van der Wouden, 233-245. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 3. van der Wouden, Ton. Indefinite pronouns. Linguistic Typology 4, 281-291. (a review of Haspelmath 1997).
 4. van der Wouden, Ton. Over zeker, zeker? zeker! TABU 30, 63-89.
 5. van der Wouden, Ton. 1637: Tijd voor taalverandering. lezing ``Tijd en de zeventiende-eeuwse cultuur'', Werkgroep zeventiende eeuw, Amsterdam, 25 augustus 2000.
 6. van der Wouden, Ton. Collocational behaviour in the modal realm. Paper presented in the workshop on Collocation, DGFS-meeting, March 2000, Marburg.
 7. van der Wouden, Ton. Collocationeel gedrag bij partikels. Lezing voorjaarstaaldag BKL, Luik, 6 mei 2000.
 8. van der Wouden, Ton. Collocationeel gedrag bij partikels. Lezing TABU-dag, Groningen, 16 juni 2000.
 9. van der Wouden, Ton. Opmerkingen over de uitloop, vooral als er partikels in staan. TIN-dag, februari.
 10. van der Wouden, Ton. Prototypicality vs. variation: Restrictive focus particles in Dutch. Paper delivered at Discourse Particles, Modal And Focal Particles And All That Stuff ..., An international conference on Particles, Brussels, 8-9 December 2000.
 11. van der Wouden, Ton. [signalement van] Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers en Dirk Speelman, Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen, Amsterdam, Meertens Instituut, 1999. TABU 30, 94-95.
 12. Zwarts, Frans, and Ton van der Wouden. The various faces of Belgian and Dutch `eens'. Paper delivered at ``Making Sense. From Lexeme to Discourse. A Conference in Honour of Werner Abraham on the Occasion of his Retirement'', Groningen, November 6-8, 2000.

1999

 1. van der Wouden, Ton. Not everything is possible. GLOT International 4, 17-18. (a review of Zanuttini 1997).
 2. van der Wouden, Ton. Smeermiddelen van de taal. Partikels in het Nederlands. Onze Taal 68, 292-95.
 3. van Marion, Olga, and Ton van der Wouden. 1999. Graag scherpe critiek! Musaeus, tijdschrift voor Renaissance-letterkunde 6, 5-8.
 4. van der Wouden, Ton. Enkel en uitsluitend en alleen (maar) focuspartikels. Voordracht BKL, Antwerpen, 2 oktober 1999.
 5. van der Wouden, Ton. Grammaticalization in progress: the development of negative focus particles. paper presented at ICHL XIV, Vancouver, B.C., Canada, August 1999.
 6. van der Wouden, Ton. Het concessieve dan. TIN-dag, februari 1999.
 7. van der Wouden, Ton. Kindertaal. De Circusvlinder (ouderblad van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest) 1999. Bespreking van Maaike Verrips: De taal van je kind.
 8. van der Wouden, Ton. Over zeker, zeker? zeker! Paper presented at the ``Voorjaarstaaldag'' of the BKL, Leuven, May 8 1999.
 9. van der Wouden, Ton. Partikelvariation, Textvariation, Sprachvariation. Vortrag FU Berlin 15.10.1999.
 10. van der Wouden, Ton. Some remarks on Dutch compound stress. Paper presented at Harry on the HIL phonology meeting, Leiden, May 6 1999.
 11. van der Wouden, Ton. A special class of germanic modal auxiliaries, or: Need we say more about negative polarity items? Paper presented at the GLAC-05 meeting, Austin Texas, April 1999.

1998

 1. van Oostendorp, Marc, and Ton van der Wouden. Corpus internet. Nederlandse Taalkunde 3, 347-361.
 2. van der Wouden, Ton. Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden. Enschede: SIWU.
 3. van der Wouden, Ton. Niet huilen maar: negation, directives and particles. In Small words in the big picture. Squibs for Hans Bennis, ed. by Sjef Barbiers, Johan Rooryck, and Jeroen van de Weijer, number 2 in HIL Occasional Papers, 125-128. Leiden: HIL.
 4. van der Wouden, Ton. On the development of marked negation systems: The Dutch situation in the seventeenth century. In Historical Linguistics 1995, Volume 2, ed. by Richard M. Hogg and Linda van Bergen, 311-329. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 5. van der Wouden, Ton. Partikels [signalement van Tim van Baar, phasal polarity, 1997]. Nederlandse Taalkunde 3, 76-77.
 6. van der Wouden, Ton. Verboden op het werk te komen. Onze Taal 67, 14.
 7. van der Wouden, Ton. Waar Machteld nou? TABU 28, 159-161.
 8. Callebaut, Inge, Ton van der Wouden, Piet Van de Craen, and Frans Zwarts. Er was eens: een partikel. lecture TIN-dag, Utrecht, 17 januari 1998.
 9. van der Wouden, Ton. On certain aspectual properties of modal particles. Aspect on the HIL, Leiden, juni 1998.
 10. van der Wouden, Ton. Dat had niet zo gehoeven: Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS. Nederlandse Taalkunde 3, 237-252.
 11. van der Wouden, Ton. Exploring modal strategies: auxiliaries and particles. Talk presented at ``Modal Verbs in Germanic and Romance Languages, Antwerp, 10-12 December 1998.
 12. van der Wouden, Ton. Lexicale eigenschappen van partikelcombinaties. Morfologiedagen, Nijmegen, november 1998 (together with Inge Callebaut); submitted to Nederlandse Taalkunde, but never published.
 13. van der Wouden, Ton, and Inge Callebaut. Combinatorial properties of modal particles in Dutch. Paper delivered at GLAC 4, Columbus, Ohio, 17-19 April 1998.
 14. van der Wouden, Ton, Frans Zwarts, Inge Callebaut, and Piet Van de Craen. Once upon a time in Dutch. Ms. Leiden/Groningen/Brussel, 1998.
 15. vd Berg, Boudewijn, Inge Callebaut, Eric Hoekstra, and Ton vd Wouden. Variatie in modale partikels. TABU-dag, Groningen 19 juni 1998.

1997

 1. van der Wouden, Ton. Negative Contexts. Collocation, polarity, and multiple negation. London and New York: Routledge.
 2. van der Wouden, Ton. Partikelgebruik. De Woordenaar. Nieuwsbrief van het Matthias de Vries-Genootschap 1, 17.
 3. van der Wouden, Ton. Best wel een aardig onderwerp voor een lezing op de TABU-dag. Lecture TABU-dag, June 1997, Groningen.

1996

 1. van der Wouden, Ton. Litotes and downward monotonicity. In Negation: a notion in focus, ed. by Heinrich Wansing, 145-168. Berlin: Walter de Gruyter.
 2. van der Wouden, Ton. Hoeven. TABU 26, 164-182.
 3. van der Wouden, Ton. Need we say more about polarised auxiliaries? Ms. University of Groningen.
 4. van der Wouden, Ton. Negative polarity auxiliaries. Paper presented at PERSPECTIVES ON NEGATION August 24-26, University of Groningen, The Netherlands.
 5. Horn, Laurence R. Flaubert-triggers, squatitieve negatie, en andere grillen van de grammatica, transl. Ton van der Wouden. TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 26, nummer 4, 1996, blz. 183-205.
 6. Ladusaw, William A. Een compositionaliteitspuzzel in dubbele ontkenningen, transl. Ton van der Wouden. TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 26, nummer 4, 1996, blz. 206-212.
 7. Fernald, Theodore B. en Dona Jo Napoli. Hand en mond, tong en nagel: een vergelijking van de morfologische mogelijkheden van ASL en gesproken talen, transl. Ton van der Wouden. TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 26, nummer 4, 1996, blz. 213-234.

1995

 1. van der Wouden, Ton. De reflectie van logische relaties in woordstructuur: de distributie van het prefix on. TABU 25, 61-71.
 2. van der Wouden, Ton. Dubbele ontkenningen. Onze Taal 64, 186-87.
 3. van der Wouden, Ton. Het partitieve er. Tabu 25, 205-208.
 4. van der Wouden, Ton. Lijftelwoorden. Onze Taal 64, 36.
 5. van der Wouden, Ton. Moeilijk is (not) difficult. In Linguistics in the Netherlands 1995, ed. by Marcel den Dikken and Kees Hengeveld, 203-14. Amsterdam: Benjamins.
 6. van der Wouden, Ton. Negatieve omgevingen. Onze Taal 64, 284-285.
 7. van der Wouden, Ton. Negative contexts. GLOT International 1, 9-10.
 8. van der Wouden, Ton. A note on the semantics of negative raising verbs. paper delivered at the conference Negation, Syntax and Semantics, University of Ottawa, May 11-13, 1995.
 9. van der Wouden, Ton. On the development of marked negation systems. paper delivered at the XIIth International Conference on Historical Linguistics, University of Manchester, 13-18 August 1995.
 10. van der Wouden, Ton. A problem with the semantics of negative raising verbs. In Proceedings ACCOLADE '95, ed. by Sophie Fischer and Marten Trautwein, 169-183. Amsterdam: Dutch Graduate School in Logic and Department of mathematics & Computer Science, University of Amsterdam.
 11. van der Wouden, Ton. Taalverandering in close-up: over de ontwikkeling in de ontkenning bij Vondel. Paper presented at the TABUdag, June 30th, 1995.
 12. van der Wouden, Ton. Ter inleiding: morfologie in Nederland in de jaren '90. TABU 25, 1-2.

1994

 1. Sánchez Valencia, Víctor, Ton van der Wouden, and Frans Zwarts. Polarity, veridicality, and temporal connectives. In Proceedings of the Ninth Amsterdam Colloquium, December 14 - 17, 1993, ed. by Paul Dekker and Martin Stokhof, 587-606. Amsterdam: ILLC / Department of Philosophy, University of Amsterdam.
 2. van der Wouden, Ton. [gepromoveerd]. Dokumentaal 23, 122-4.
 3. van der Wouden, Ton. Negative Contexts. Groningen dissertation.
 4. van der Wouden, Ton. Over ontkenningen. Lezing Carl von Ossietzky-Universität, Oldenburg, 13 juni 1994.
 5. van der Wouden, Ton. Polarity and `illogical negation'. In Dynamics, polarity, and quantification, ed. by Makoto Kanazawa and Chrístopher J. Piñón, volume 48 of CSLI Lecture Notes, 17-45. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 6. van der Wouden, Ton, and Hans van der Wouden. 1994. Negginess revisited. Paper presented at the TINdag, Utrecht, January 1994.

1993

 1. van der Wouden, Ton. De balansschikking: een logische analyse. Ms. Groningen.
 2. van der Wouden, Ton. Litotes. Ms. Groningen. Paper delivered at the TABU dag, Groningen, 25 juni 1993.
 3. van der Wouden, Ton. Logische patronen in natuurlijke taal. Dokumentaal 22, 2-3.
 4. van der Wouden, Ton. Negative polarity idioms. Ms. Groningen. Paper delivered at the Third International Cognitive Linguistics Conference, Leuven, Belgium, July 19 1993.
 5. van der Wouden, Ton. Onuitstaanbaar en onverdienstelijk: over de reflectie van logische relaties in woordstructuur. Ms. Groningen, Gepresenteerd op de Morfologiedagen, Brussel, 9-10 september 1993.
 6. van der Wouden, Ton, and Frans Zwarts. A semantic analysis of negative concord. In SALT III: Proceedings of the third conference on semantics and linguistic theory, ed. by Utpal Lahiri and Adam Zachary Wyner, 202-219. Cornell University Department of Modern Languages and Linguistics.
 7. Sánchez Valencia, Víctor, Ton van der Wouden and Frans Zwart. Polarity and the Flow of Time. In Language and cognition 3. Yearbook 1993 of the research group for theoretical and experimental linguistics of the University of Groningen, ed. by Ale de Boer and Jelly de Jong and Rita Landeweerd, 209-218. Groningen, TENK.

1992

 1. van der Wouden, Ton. Beperkingen op het optreden van lexicale elementen. De Nieuwe Taalgids 85, 513-38.
 2. van der Wouden, Ton. Een mondvol woordgrappen. Onze Taal 61, 7/8, 166.
 3. van der Wouden, Ton. Het partitieve er. lezing TABU-dag, mei 1992.
 4. van der Wouden, Ton. Oorlogsmetaforen van alledag. Onze Taal 61, 7/8, 149.
 5. van der Wouden, Ton. Prolegomena for a multilingual description of collocations. In EURALEX '92 Proceedings I-II. Papers submitted to the 5th EURALEX International Congress on Lexicography in Tampere, Finland, ed. by Hannu Tommola, Krista Varantola, Tarja Salmi-Tolonen, and Jürgen Schopp, 449-456, Tampere. Department of Translation Studies, university of Tampere.
 6. van der Wouden, Ton, and Frans Zwarts. Negative concord. In Language and cognition 2. Yearbook 1992 of the research group for linguistic theory and knowledge representation of the University of Groningen, ed. by Dicky Gilbers and Sietze Looyenga, 317-331. Groningen: TENK.

1991

 1. van der Wouden, Ton. Een land van brood en honing. Onze Taal 60,5, 10-11.
 2. van der Wouden, Ton, and Steven Krauwer. The role of syntactic benchmarks in the evaluation of machine translation systems [approximate title]. Paper delivered at the Evaluators' Forum, Les Rasses s/Ste Croix, Switzerland.
 3. van der Wouden, Ton, and Wietske Sijtsma (eds.). Computational Linguistics in The Netherlands. Papers from the First CLIN-Meeting. OTS Working Papers nr. OTS-WP-CL-91-001.

1990

 1. van der Wouden, Ton. Celex: Building a multilingual multifunctional polytheoretical lexical database. In BudaLEX '88 Proceedings. Papers from the EURALEX Third International Congress, Budapest, 4-9 September 1988, ed. by T. Magay and J. Zigány. Budapest: Akadémiai Kiadó.

1989

 1. van der Eijk, Pim, and Ton van der Wouden. A modular lexicon environment for NLP. In Proceedings of the First International Lexical Acquisition Workshop, ed. by U. Zernik, Detroit.
 2. van der Wouden, Ton. 1989. The fine-structure of polarity. Ms. Linguistic Institute, Tucson Az.
 3. van der Wouden, Ton. 1989. De opmars van het lexicon. Levende talen 439, 186-188, 197.

1988

 1. Heylen, Dirk, Michael Moortgat, and Ton van der Wouden. Categoriale ontleding: Theorie en praktijk. Spektator 18, 1. Ook in Anneke Neijt and Dik Bakker (red.): Computerlinguistiek, een overzicht in artikelen, Dordrecht, Foris, 1990.
 2. van der Wouden, Ton. Positief polaire uitdrukkingen 1. Glot 11, 165-90.
 3. van der Wouden, Ton. Automatic morphology for lexical databases. Gramma 12 (1), 27-40.

1987

 1. van der Wouden, Ton. Dubbele ontkenningen. Glot 10, 485-501.

1985

 1. van der Wouden, Ton. Een computerlinguïstische vingeroefening. Tabu 15, 2.
 2. van der Wouden, Ton. If Nederlands then go to informatica. META 19,5, 16-19.
 3. van der Wouden, Ton. Positief polaire uitdrukkingen in het Nederlands. Master's thesis, Vakgroep Nederlands Leiden.
 4. van der Wouden, Ton. Pronouns and polarity. Ms. Salzburg/Leiden.
 5. van Lit, John, and Ton van der Wouden. Comparatieve syntaxis. META 19,4, 12-16.


UP

E-mail: t.van.der.wouden@let.leidenuniv.nl