Publications by Ton van der Wouden, and a few other things

Books:

 1. Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden. SIWU, Enschede, 1998, ISBN 90-74900-13-5.

 2. Negative Contexts. Collocation, polarity and multiple negation, Routledge, London and New York, 1997. Volume 1 of Routledge Studies in Germanic Linguistics, ISBN 0-415-13849-3. A thoroughly revised version of the next item.
 3. Negative Contexts (256 pages, including references and index). My 1994 Groningen dissertation on polarity items, multiple negations, and collocation. Click here to retrieve a Postscript version, pdf here.

Edited volumes:

 1. NEDERLANDS TUSSEN DUITS EN ENGELS. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2006. Edited with Matthias Hüning, Ulrike Vogl and Arie Verhagen.
 2. Computational Linguistics in the Netherlands 2004: Selected papers from the fifteenth CLIN meeting. Utrecht, LOT, 2005. Edited with Michaela Poss, Hilke Reckmann and Crit Cremers. Click on the title to visit the contents online.
 3. Particles. Belgian Journal of Linguistics 16, 2002. Amsterdam, Benjamins, edited together with Ad Foolen and Piet Van de Craen. Click here to see the table of contents.

 4. Linguistics in the Netherlands 2001 (ca. 256 pages, including references) (edited together with Hans Broekhuis). Click here to see the table of contents.

 5. Perspectives on Negation and Polarity Items. Benjamins, 2001. The book from the 1996 Groningen PIONIER conference on negation and polarity, edited with Jack Hoeksema, Hotze Rullmann and Victor Sanchez-Valencia.

 6. Linguistics in the Netherlands 2000 (256 pages, including references) (edited together with Helen de Hoop). Click here to see the table of contents.

 7. Computational Linguistics in the Netherlands; Papers from the first CLIN-meeting (edited together with Wietske Sijtsma). OTS RUU 1991. Click here to see the table of contents.

Selected papers since 1992 (click on the title to retrieve the postscript version of the paper):

 1. De Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten, Deel 1, (12 pages, in Dutch), a lengthy review for TNTL. Also in pdf format.
 2. Bouwstenen van het Nederlands en het CGN (40 pages (double spaced), in Dutch), in Nederlandse Taalkunde 12 (2007), 3, 251-274 (pdf format only).
 3. On the phraseology of stop words (20 pages), In Pepijn Hendriks, Frank Landsbergen, Michaela Poss & Jenneke van der Wal (eds.), Leiden Papers in Linguistics 4.1 (2007), 56-67. Also available in Pdf format.
 4. Waar synoniem synoniem voor staat (11 pages, in Dutch, together with Arie Verhagen and Lars van Lenteren). In Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (eds.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 2007, 445-455. Pdf format only.
 5. Nederlandse voorzetsels tussen Duitse en Engelse (ca. 28 pages, in Dutch). In Matthias Hüning et al. (eds.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2006, 183-206. Also available in Pdf format.
 6. Meer over dubbele ontkenningen (ca. 11 pages, in Dutch). In www.neerlandistiek.nl 07/02. Also available in Pdf format.
 7. Bouwstenen van het Nederlands. Een pleidooi voor (nog) meer aandacht voor de idiomaticiteit van het Nederlands (14 pages, in Dutch, in the Acta of the Colloquium Neerlandicum Gent 2006, somewhere in Spring 2007). Pdf only.
 8. De taal van de minister. Een exploratief-kwantitatief onderzoek (14 pages, in Dutch, together with Jaap de Jong). In Hans Hoeken, Berna Hendriks and Peter Jan Schellens (eds.) Studies in taalbeheersing 2. Assen, Van Gorcum, 2006, 368-381. Pdf format only.
 9. Partikels: woordjes die het Nederlands markeren. (5 pages, in Dutch, pdf only). In Nicoline van der Sijs, Jan Stroop and Fred Weerman (eds.), Wat iedereen van het NEDERLANDS moet weten en waarom, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2006, 119-129.
 10. Extended Lexical Units in Dutch (16 pages, together with Mika Poss). In: T. van der Wouden, M. Poss, H. Reckmann and C. Cremers (eds.), Computational Linguistics in the Netherlands 2004: Selected papers from the fifteenth CLIN meeting. Utrecht, LOT, 2005, 187-202. Also available in Pdf format.
 11. On the phraseology of stop words. Abstract (4 pp.) for a paper delivered at PHRASEOLOGY 2005 The many faces of Phraseology. Université Catholique de Louvain (Belgium), 13-15 October 2005. Also available in Pdf format.
 12. Negatief-polair meer (in Dutch), ca. 25 pages. TABU 34 (2005), 47-70; available in PDF-format too.
 13. Niederländisch in Belgien: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (in German), 17 pages, in Hans Beelen (Hrsg.), Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht, Münster, Agenda Verlag, 2004, 22-33; available in PDF-format too.
 14. Harvesting Dutch trees: Syntactic properties of spoken Dutch (together with Heleen Hoekstra, Machteld Schouppe, and Ineke Schuurman), 12 pages, in Gaustad (ed.), Proceedings of CLIN 2002, Amsterdam-New York, Rodopi, 2003, 129-141; available in PDF-format too.
 15. CGN, an annotated corpus of spoken Dutch (together with Ineke Schuurman, Machteld Schouppe, and Heleen Hoekstra), abstract for a presentation at the 4th International Workshop on Linguistically Interpreted Corpora (LINC-03), EACL, Budapest, April 12-13, 2003, published in Anne Abeillé, Silvia Hansen-Schirra and Hans Uszkoreit (eds.), Proceedings of 4th International Workshop on Linguistically Interpreted Corpora (LINC-03), Budapest 2003, 101-108 (PDF format only).
 16. Bestaat de Taalbeheersing eigenlijk al?. In Jaap de Jong, Henrike Jansen, Nanette Maalman en Robert Jan de Pauw (red.), Taalbeheersing in de beroepspraktijk. Leidse taalbeheersers over hun professionele passies, Leiden, SNL, 2003, 54-55.
 17. Syntactische annotatie voor het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) (together with Heleen Hoekstra, Michael Moortgat, Bram Renmans, and Ineke Schuurman), in Dutch, Nederlandse Taalkunde 7 (2002), 4, 335-352 (PDF format only).
 18. De ontleding van het Corpus Gesproken Nederlands, (together with Heleen Hoekstra) ca. 5 pages, in Dutch, published in the Utrecht student's journal LINK, 14(1), 14-17.
 19. Syntactic Analysis in The Spoken Dutch Corpus (CGN) (together with Heleen Hoekstra, Michael Moortgat, Bram Renmans, and Ineke Schuurman) (ca. 6 pages) published in the proceedings of LREC 2002 (May 2002, Las Palmas, Gran Canaria, Spain). PDF version here.
 20. Particle research meets corpus linguistics: on the collocational behavior of particles, ca. 19 pages. Belgian Journal of Linguistics 16 (2002), 151-174. PDF version here.
 21. The aspectual significance of event particles (together with Frans Zwarts and Víctor Sánchez Valencia), ca. 34 pages. Belgian Journal of Linguistics 16 (2002), 175-208 (also in PDF).
 22. On certain syntactic properties of spoken Dutch (together with Heleen Hoekstra, Michael Moortgat, Bram Renmans, and Ineke Schuurman), paper presented at Computational linguistics in the Netherlands 2001, Enschede, November 30 2001. There is also a PDF version.
 23. Variation across spoken Dutch (MS-Word file, ca. 12 pages) (together with Heleen Hoekstra, Michael Moortgat, Bram Renmans, and Ineke Schuurman), submitted to Linguistics in the Netherlands 2002.
 24. Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands (MS-Word file, ca. 17 pp., in Dutch), published in the journal Nederlandse Taalkunde 7, 1 (2002), 20-43.
 25. Collocaties en het probleem van de corpusgrootte (in Dutch), paper presented at the Bijeenkomst STDH Het internet als bron, November 16th 2001, Meertens-instituut. There is also a PDF version.
 26. Syntactic Annotation for the Spoken Dutch Corpus Project (CGN) (16 pp., together with Heleen Hoekstra, Michael Moortgat and Ineke Schuurman), published in the CLIN 2000 Proceedings, edited by Walter Daelemans et al. (Amsterdam, Rodopi, 2001, 73-87). Click here for PDF version.
 27. Collocational behavior in non content words (8 pp), presented in the ACL/EACL Workshop on Collocation, Toulouse, France, July 7th, 2001, published in Béatrice Daille and Geoffrey Williams, eds., COLLOCATION: Computational Extraction, Analysis and Exploitation. Proceedings of a Workshop during the 39th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 10th Conference of the European Chapter, Toulouse, France, July 7th. Toulouse, CNRS - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, and Université de Sciences Sociales, 2001, 16-23. There is also a pdf version.
 28. Three modal verbs (21 pages). Paper delivered at The Germanic Verb, Dublin, Ireland, May 16-19 1996, published in Sheila Watts, Jonathan West and Hans-Joachim Solms (eds.), Zur Verbmorphologie germanischer Sprachen, Tübingen, Niemeyer (Tübingen linguistische Arbeiten series), 2001, 189-210. PDF version.
 29. A review of Martin Haspelmath's (1997) monography on Indefinite Pronouns, published in Linguistic Typology, 2000, 4, 2, 281-291. PDF version here.
 30. A short review (in Dutch) of Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers en Dirk Speelman: Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen. Amsterdam, Meertens Instituut, 1999. Published in TABU 30, 1-2, 2000, 94-95.
 31. Focus on appendices in Dutch (ca. 14 pp), in Linguistics in the Netherlands 2000. PDF version here.
 32. Grammaticalization in progress: the development of negative focus particles, ICHL XIV, ( The Fourteenth International Conference On Historical Linguistics), Vancouver, B.C., CA, August 9 - 13, 1999. PDF version here.
 33. Graag scherpe critiek! A small study (4 pages) in gender linguistics for Agnes Verbiest (in Dutch), on the occasion of her retirement, together with Olga van Marion. Published in Musaeus 6, 4 (November 1999), 5-8. PDF version here.
 34. Over ZEKER zeker? Zeker! The text (in Dutch) of a paper on the particle usages of zeker (`certain(ly)'), presented at the spring meeting of the BKL, the Linguistic Society of Belgium, Leuven, May 8th, 1999. A revised version was published under the same title in TABU 30, 1-2, 2000, 63-89. There is also a pdf version.
 35. A review of Zanuttini (1997), published under the title Not everything is possible in GLOT International 4, 3 (March 1999), 17-18.
 36. Waar Machteld nou? A short squib (in Dutch) on the acquisition of Dutch modal particles. Published in TABU 1998, 4. There is also a pdf version.
 37. Lexicale eigenschappen van partikelcombinaties (together with Inge Callebaut) (14 pages) (in Dutch) ("Lexical properties of particle combinations"). A revised version of a lecture delivered at the "Morfologiedagen", Nijmegen, 5-6 november 1998 (submitted).
 38. Corpus Internet (together with Marc van Oostendorp) (in Dutch). Nederlandse Taalkunde 3 (1998), 4, 347-361. Available in HTML-format, with an extensive appendix, via the Digitaal-archives at http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/digitaal/digitaal-04.html.
 39. Dat had niet zo gehoeven. Modaliteit en negatie in de nieuwe ANS (14 pages) (in Dutch). Nederlandse Taalkunde 3 (1998), 3, 237-252. ("The paper deals with the new chapters on modality and negation of the revised edition of the Algemene Nederlandse Spraakkunst. Although quite an improvement compared to the first edition, both in coverage and in correctness, the neglect of modern - but fairly broadly accepted - insights leaves too much to wish for.") PDF version.
 40. Niet huilen maar: negation, directives and particles (4 pages). Zanuttini's theory of negative imperatives in Romance meets Dutch modal particles. In Sjef Barbiers, Johan Rooryck and Jeroen van de Weijer (eds.): Small words in the big picture. Squibs for Hans Bennis. HIL Occasional Papers 2. Leiden, HIL, 1998, 125-128. Also in pdf format.
 41. Once upon a time in Dutch (12 pages) (together with Frans Zwarts, Inge Callebaut, and Piet Van de Craen). Paper delivered at the TIN-dag (Taalkunde in Nederland), Utrecht, January 1998. PDF version here.
 42. On the development of marked negation systems (28 pages). Paper delivered at ICHL XII, Manchester UK, July 1995. A somewhat different version appeared in Richard M. Hogg and Linda van Bergen (eds) Historical Linguistics 1995, Volume 2: Germanic Linguistics. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 1998, 311-329. PDF version here.
 43. Hoeven (18 pages) (in Dutch). TABU 26 (1996), 3, 164-182 (PDF only).
 44. Negative polarity auxiliaries (15 pages). Paper delivered at the PIONIER conference Perspectives on Negation, Groningen, 24--26 August 1996. PDF version.
 45. A Problem with the Semantics of Negative Raising Predicates (15 pages). Paper delivered at Accolade, Amsterdam March 1995, published in the Proceedings, edited by Sophie Fischer and Marten Trautwein, Amsterdam 1995, 169-183. PDF version.
 46. Negative Contexts (7 pages). In Glot International 1, 5, 9-10, 1995. (See this journal, pages 10-12, for a review of my 1994 dissertation by Michael Israel.)
 47. Moeilijk is (not) difficult (12 pages). Paper delivered at the TINdag, Utrecht, January 21, 1995, published in Marcel den Dikken and Kees Hengeveld (eds.): Linguistics in the Netherlands, Amsterdam, Benjamins, 1995, 203-14. PDF here.
 48. Het partitieve er. Published in TABU 25 3/4 (1995) (Squib volume, edited by Jan-Wouter Zwart and Eric Hoekstra) 207-210, available (in PDF-format) here.
 49. Litotes and Downward Monotonicity (19 pages). Paper delivered at the Workshop on Negation, part of ANALYOMEN 2, Kongress der Gesellschaft fuer Analytische Philosophie, Leipzig, September 7-10, 1994, published in Heinrich Wansing (ed.): Negation: a notion in focus. Berlin, De Gruyter, 1996, 145-167. PDF version here.
 50. De reflectie van logische relaties in woordstructuur: de distributie van het prefix on (12 pages, in Dutch). (The reflection of logical relations in word structure: the distribution of the prefix on). Paper delivered at the `Morfologiedagen', Brussels, September 1993, published in TABU 25, 1, 1995, 61-71.
 51. Polarity and 'Illogical Negation' (29 pages). In Makoto Kanazawa and Christopher J. Pinon (eds.), Dynamics, Polarity, and Quantification. Stanford, Center for the Study of Language and Information, 1994 (CSLI Lecture Notes 48), 17-45. PDF version here.
 52. Polarity, Veridicality, and Temporal Connectives (20 pages) (together with Victor Sanchez Valencia and Frans Zwarts). In Paul Dekker and Martin Stokhof (eds.), Proceedings of the Ninth Amsterdam Colloquium, December 14 - 17, 1993. Amsterdam, ILLC / Department of Philosophy, University of Amsterdam, 1994, 587-606. PDF version here.
 53. A Semantic Analysis of Negative Concord (18 pages) (together with Frans Zwarts). In Utpal Lahiri and Adam Zachary Wyner (eds.), SALT III: Proceedings of the third conference on semantics and linguistic theory. Cornell University Department of Modern Languages and Linguistics, 1993, 202-219. PDF version here.
 54. Prolegomena for a Multilingual Description of Collocations (10 pages). In Hannu Tommola, Krista Varantola, Tarja Salmi-Tolonen and Juergen Schopp (eds.), EURALEX '92 Proceedings. Papers submitted to the 5th EURALEX International Congress on Lexicography in Tampere, Finland. Tampere, Department of Translation Studies, University of Tampere, 1992, 449-456.
 55. Beperkingen op het optreden van lexicale elementen (26 pages, in Dutch) (Constraints on the distribution of lexical elements). In De Nieuwe Taalgids 86-6, 1992, 513-538.
 56. Negative Concord (15 pages) (together with Frans Zwarts). In Dicky Gilbers and Sietze Looyenga (eds.) Language and cognition 2. Yearbook 1992 of the research group for linguistic theory and knowledge representation of the University of Groningen. Groningen, TENK, 1992, 317-331.


You can find a more complete bibliography here.

UP

E-mail: t.van.der.wouden@let.leidenuniv.nl