Gemaakt door: Peter Kleiweg
Laatste bewerking: 11 juni 1996
Het materiaal hier is gemaakt door deelnemers aan de cursus Hypertext en elektronisch publiceren dat gegeven wordt bij de vakgroep Alfa-Informatica, aan de faculteit letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.
CAMERA OBSCURA