Taalkunde-onderzoek

Bij Nederlands wordt onderzoek gedaan naar tal van aspecten van taal. Dit is bijvoorbeeld een poster van een onderzoek naar vrolijk en droevig taalgebruik, dat werd gerelateerd aan muziek in majeur en mineur, respectievelijk.  (Onderzoek van een promovendus, een studente en een docent.)

 

 

 

 

 

Het volgende plaatje is uit een onderzoek naar het gebruik van de uitdrukking geen zier. Je kunt die gebruiken met werkwoorden van cognitie (ik geloof/snap er geen zier van), werkwoorden van onverschilligheid (het kan me geen zier schelen, het maakt me geen zier uit) en overige werkwoorden (hij deed geen zier om haar te helpen). Heb je taalgevoel en ken je de uitdrukking, dan zul je een voorkeur hebben voor de voorbeelden met werkwoorden die een zekere mate van onverschilligheid uitdrukken.  Het plaatje laat zien dat die voorkeur in de afgelopen eeuw is ontstaan. (Onderzoek docent Jack Hoeksema)

            ONTWIKKELINGEN ROND GEEN ZIER (1900-2000)