Russische grammatica, onder redactie van Peter Houtzagers, uitgeverij Coutinho, 2003

 


Lijst van errata

Om technische redenen staan op deze pagina geen accenttekens op Cyrillische letters. Het accent wordt aangeduid met een apostrof (') NA de beklemtoonde klinker.

Pagina

Plaats op de pagina

Tekst luidt nu:

Moet zijn:
123 Laatste regel boven Opmerkingen (kleingedrukt) И'горьевна И'горевна
146 5e regel zie 2.10.2 zie 2.10.3
153 Bovenste alinea (onder de rijtjes) Het laatstgenoemde ... и'скренна. De twee adjectieven op ongeaccentueerd -енний die een korte vorm hebben zijn и'скренний 'oprecht', и'скренен, и'скренна en het weinig voorkomende вы'спренний 'verheven, bombastisch', вы'спрен, вы'спренна. И'скренний is dus een uitzondering op de regel; bovendien heeft de korte vorm een harde stam. 
230 regel 19 na "...personen, zaken, plaatsen."   [Hier moet toegevoegd worden dat indien ко'е-кто of ко'е-кто het onderwerp is, het gezegde in het enkelvoud staat; de lijst van voorbeelden moet worden aangevuld.]
236 Tabel, 2e rij onder "meervoud" нолёв  нулёв ноле'й  нуле'й
243 1e voorbeeldzin in 5.1.9 двадцати' пяти' двадцатью' пятью'
247 Onder tabel, 5e voorbeeldzin Прошло' о'коло полу'тора неде'ли. Прошло' о'коло полу'тора неде'ль.

261

2e tabel, 5e rij

четырём

четырьмя'
296 bovenste regel оши'б-лись оши'блись
406 9е voorbeeldzin купать купа'ть

425

Rijtje na eerste alinea

0.1 ... 0.7

10.1 ... 10.7
473 2e regel tabel schrijvend lezend

536

Na eerste opsommingsteken

In combinaties van werkwoord + в met de betekenis '(van beroep) worden', 'zich verkiesbaar stellen als', enz.Voorbeeld: ...

In combinaties van werkwoord + в met de betekenis '(van beroep) worden', 'zich verkiesbaar stellen als', enz. hebben bezielde substantieven een Apl die gelijk is aan de Npl. Dit is in tegenstelling tot wat we verwachten op grond van de 'levendregel' (zie 2.1.3.1 (6)). Voorbeeld: ...
cd-rom p. 11 regel 1 klinker medeklinker
cd-rom p. 11 regel 2 klinker medeklinker

Met dank aan de oplettende gebruikers van de Russische Grammatica. Vindt u meer fouten? Stuur een bericht naar h.p.houtzagers@rug.nl

 

laatste wijziging: 20/02/2019