Gertjan's Looblog Juni 2021 navigation back navigation home navigation forward

17 juni: Dannemeer

Twee korte stukjes, want het is erg warm. Het water staat hier hoog, en er is veel minder te beleven dan een paar jaar terug toen hier veel bijzonderheden te zien waren. Nu zijn het vooral veel kokmeeuwen.

route 1; route 2; foto's; natuur

16 juni: Matsloot

Heel warm. Ik sjok bij Matsloot op en neer. Veel vroege glazenmakers, en in het riet steeds rietzangers, kleine karekieten, snorren, rietgorzen, blauwborsten. Ook een mooie sprinkhaanzanger die even mooi blijft poseren.

route; foto's; natuur

sprinkhaanzanger roodborsttapuit

15 juni: Bochtjesplaat

Inmiddels staat het water wat minder hoog in dit deel van het Lauwersmeer. Nog steeds heel veel vogels. Een grote groep casarca's, nog steeds veel steltkluten, zwarte ruiter en dwergmeeuwen. Veel grutto's, net als bij de Ezumakeeg.

route; foto's; natuur

14 juni: De Houtwiel

route; foto's; natuur

13 juni: Dwingelderveld

Petri verwacht logerende vriendinnen uit Brabant dus ik ben deze zondag alleen op pad. Het wordt weer eens het Dwingelderveld. Het is erg zonnig en het wordt uiteindelijk best warm. Ook vandaag veel libellen maar het zijn steeds de gewone oeverlibellen en viervlekken. Vlinders zie ik net als gisteren nauwelijks, blijkbaar is de befaamde junidip begonnen.

Op enkele plekken mooie plantensoorten die ik hier al eerder zag. Langs Achter het Zaand zit een grauwe klauwier. Bij km 10 zingt een draaihals volop. Die heb ik hier in eerdere jaren ook al gehoord (en soms gezien). Verderop (km 10.5) is het "familiepad" afgesloten omdat een paartje kraanvogels daar een nest heeft gebouwd. Als ik sta te kijken komt in de verte een kraanvogel even tevoorschijn van achter een struik maar is daarna weer verdwenen.

route; foto's; natuur

dodaars geoorde fuut

lepelaar

12 juni: De Wieden

Prachtige dag. Ik begin bij de Auken om nog eens te kijken naar de nestelende purperreigers (tussen de aalscholvers, blauwe reigers, lepelaars, grote zilverreigers). Vandaar loop ik een fantastisch rondje door Giethoorn Noord, Dwarsgracht, Giethoorn en De Klosse. Er is heel veel te zien, veel bijzonderheden en verrassingen.

De Auken stelt niet teleur met geregeld overvliegende purperreigers. Ook vliegen er bruine korenbouten (zeldzame libelsoort) en die blijf ik de hele dag geregeld tegenkomen. Blijkbaar zie je die hier vaker dan de van afstand gelijkende gewone oeverlibel.

Via Giethoorn Noord (geen toerist te bekennen) loop ik naar Dwarsgracht. Vanaf km 8.5 is het fantastisch. Een grote bloemenzee met daarbij prachtige soorten (moeraskartelblad, rietorchis, echte koekoeksbloem, kamvaren, zonnedauw, ...) en veel libellen. Je kunt over een soortement loopplank een stukje het natte veengebied in. Daar zie ik ook gevlekte witsnuitlibellen (zeldzaam) en de tegenwoordig niet meer zo heel erg zeldzame sierlijke witsnuitlibel, meerdere exemplaren op de voor deze soort typerende wijze uitrustend op het blad van gele plomp.

Via Dwarsgracht gaat het verder naar het fietspad richting Jonen. De borden lijken aan te geven dat het fietspontje vanwege corona niet gaat, maar dat blijkt niet te kloppen. Dat maakt me niet uit, want mijn doel is om dit stuk sowieso heen en weer te lopen. Bij km 11 is er een zompig wandelpad dwars door de rimboe. Dit is het enige stukje waar ik last van muggen heb, op de open delen van de route zorgt een fris windje voor bescherming.

Vlak voor Jonen is een ooievaarsnest waar het ouderpaar net aan komt vliegen om de twee jonkies te voeden. Daar raak ik aan de praat met een Brabants paar die ik ter geruststelling kan vertellen dat er niets te doen is in Giethoorn. Dan volgt een wat taaier deel van de route langs de Cornelisgracht tot ik bij km 17 in de enorme drukte van het toeristische Giethoorn terecht kom. Een heel internationaal gebeuren - volgens de dame van de koffie gaat het vooral om buitenlanders die in Nederland wonen/werken en dus al weer massaal naar Giethoorn komen. Filelopen tot km 19 terwijl de fluisterbootjes/rondvaartboten/kano's in de gracht naast me ook in een lange file richting de Bovenwijde drijven.

Het stuk over de weg naar De Klosse is prachtig, alleen jammer van de auto's. Alarmerende grutto's, tureluurs en kieviten. In de bloemrijke weides groeit Spaanse ruiter en verderop wilde gagel. Bij km 21 zie het Brabants stel opnieuw en kan ik mijn foute inschatting over de drukte in Giethoorn corrigeren. Het fraais duurt tot km 24 en plots ben ik het natuurgebied uit en loop langs een biljartlaken waar recent ook nog eens mest in de bodem is geïnjecteerd. Verderop een enorme boerderij. Dit lijkt me een goede kandidaat om uit te kopen.

Bij km 25.5 is het weer prachtig en in een mooi weitje zie ik zo maar vier koereigers tussen de koeien lopen! In Nederland is het heel bijzonder om koereigers spontaan tegen te komen. De koeien zijn nieuwgierig naar mij als ik bij het hek sta te kijken en komen langzaam dichterbij. De koereigers dus ook en ik blijf een hele tijd foto's maken. Ter verhoging van de feestvreugde vliegen er ook bruine kiekendieven en purperreigers over.

route; foto's; natuur

purperreiger bruine korenbout

kamvaren gevlekte witsnuitlibel

vroege glazenmaker

grauwe vliegenvanger grutto

koereiger koereiger
koereiger

koereiger

11 juni: Lettelberterpetten

route; foto's; natuur

Lettelberterpetten Lettelberterpetten

10 juni: Gasteren

klein warkruid

Al weer een mooie avond. Ik loop door de Gasterse Duinen en langs de Drentsche Aa die hier Oudemolensche Diep heet. Langs het wandelpad in de Gasterse Duinen groeit klein warkruid: een zeldzaam plantje zonder bladgroen dat parasiteert op, met name, struikhei en hier blijkbaar ook op liggend walstro. Erg leuk om klein warkruid hier zo spontaan tegen te komen. De grauwe klauwier zit weer op de plek waar ik hem dit voorjaar al een paar keer eerder tegenkwam.

Langs de beek valt vooral op dat er nu erg veel weidebeekjuffers zijn. Op de laaggelegen weides langs de beek bloeit nu ook overal moerasstreepzaad. En op de bekende plekken blijkt de zwartblauwe rapunzel al weer grotendeels uitgebloeid.

route; foto's; natuur

weidebeekjuffer

9 juni: Noordpolderzijl

Kort rondje vanaf Noordpolderzijl. Bij het gemaal laat een orpheusspotvogel zich uiteindelijk goed horen. Maar hij weigert even mooi te poseren op de rozenstruiken.

route; foto's; natuur

8 juni: Ballooërveld

Het is dus toch nog zomer geworden. Opnieuw een heel mooie avond en ik blijf lang hangen op het Ballooërveld totdat tegen half elf de nachtzwaluwen zich eindelijk laten horen.

route; foto's; natuur

7 juni: Wessinghuizen

Prachtige avond. Ik loop mooi rondje door Westerwolde, vanaf Wessinghuizen.

route; foto's; natuur

Wessinghuizen

6 juni: Onlanderij, Brandemeer, Weerribben, Lutjewad

's Ochtends mistig en een beetje miezer. In de Onlanderij zie ik na enige moeite nog een steltkluut, de tweede zie ik niet.

De opklaringen komen uit het westen dus we kiezen voor Friesland, en wel Brandemeer. Daar zijn we eerder geweest (begin september 2018). Onderweg verdwijnt inderdaad de miezer en wordt het wat lichter. Prachtig rondje, met een mooi oud sluisje na een kilometer. Dan langs de Tjonger, over een breed graspad dwars door het moerasgebied. Jagende zwarte sterns. Veel libellen, onder andere veel bruine korenbouten. Aan de overkant van de ophaalbrug (km 7) is een terras, koffie/thee. De zon begint er door te komen.

Bij km 8 spreken we uitgebreid met iemand die zijn auto aan de kant heeft gezet om de opvallend bloeiende berm hier te inspecteren. Er bloeien ook slaapbollen en damastbloemen. Mijn aanname dat de berm hier wel ingezaaid zal zijn is een beetje tegen het zere been, want de man blijkt de verantwoordelijke gemeenteambtenaar te zijn. Er is niet ingezaaid (in ieder geval niet door de gemeente) maar mogelijk grond opgebracht van elders. We praten over van alles (ook over fototoestellen, hij heeft hetzelfde model als ik, al is die van zijn vrouw). Ook de grote vuurvlinder komt ter sprake - er is sinds enige tijd ook een kolonie hier in het Brandemeer. Hij vertelt dat er net een nieuw boek uit is, en in Ossenzijl bij het informatiecentrum kun je dat onder andere kopen.

Enfin, als ons rondje klaar is, en de zon uitbundig schijnt, rijden we nog even naar Ossenzijl, rand van de Weerribben, om dit boek aan te schaffen en om een mini-rondje te lopen ("natuurpad"). Het is hier nog erg nat en modderig en na een erg modderig incident breken we het rondje af.

's Avonds nog even naar Lutjewad, maar de gemelde zomertortel (die zien we in het noorden nauwelijks) is gevlogen.

route Onlanderij; route Brandemeer; route Weerribben; route Lutjewad; foto's; natuur

oud sluisje Brandemeer zwarte stern

Brandemeer

Weerribben

5 juni: Bargerveen

Een gebied met flinke onweersbuien trekt 's nachts vanuit het zuiden naar het noorden. Ik moet rustig aan doen om niet te vroeg in Zwartemeer te zijn, dan zou het onweer net voorbij moeten zijn. Ik ben toch nog tien minuten te vroeg en wacht in de auto tot de enorme hoosbuien voorbij zijn. Als ik eenmaal op pad ben schijnt binnen vijf minuten (even) de zon. En het blijft de hele dag droog, al is het 's middags wel erg somber vanwege dikke bewolking.

Er is veel te zien. Vooral natuurlijk de soorten die je hier nu verwacht: grauwe klauwier, koekoek, blauwborst, veel spotvogels en roodborsttapuiten. Op de bekende plek ook welriekende nachtorchissen. Vooral veel rozetten met de bloemen nog in knop, maar ook een uitbundig bloeiend exemplaar. Hier vliegen ook aardbeivlinders rond en er bloeit weidehavikskruid.

grote karekiet

Maar de opvallendste waarneming is een grote karekiet rond km 5 die ik eerst hoor maar dan ook goed te zien krijg. Omdat er in het riet ook kleine karekieten en rietzangers bewegen kan ik goed zien dat de grote karekiet echt een flink stuk groter is. Maar het opvallendste is het geluid. Heel bijzonder om een grote karekiet hier te zien: die is in het hele Bargerveen slechts gedurende twee dagen in mei 2013 gemeld.

Mijn theorie is dat de vele projecten die in de jaren negentig op poten zijn gezet om wateroverlast in de toekomst te vermijden hebben gezorgd voor een opleving van de grote karekiet. De soort heeft oude rietvelden nodig, en die onstaan nu onderhand in die relatief nieuwe gebieden. In 2014 werd de noodklok nog geluid voor de grote karekiet, maar de aantallen groeien dus weer.

Leuk zo'n theorie, maar toch had ik er niet op gerekend om even later (km 7.5) nóg een grote karekiet te horen. Erg onwaarschijnlijk en ik maak verschillende opnamen van het geluid om zeker te zijn (de waarnemingen zijn inmiddels door de specialisten goedgekeurd). Heel bijzonder.

route; foto's; natuur

Bargerveen

4 juni: Breebaartpolder

On-Nederlands weer: warm en benauwd, en mistig. Er is niet veel te zien in de Breebaartpolder, afgezien van de zeehonden op de bekende plek.

route; foto's; natuur

gewone zeehond visdief

2 juni: Matsloot

Kort rondje. Het is erg rustig. Alleen de bruine kieken zijn actief en veelvuldig te zien.

route; foto's; natuur

1 juni: Ezumakeeg

Prachtige dag, gisteren. Veel complimenten voor de eerste kandidaat, en bij de tweede kandidaat bleven de complimenten in eerste instantie enigszins achterwege. Dat werd ruimschoots gecompenseerd door het ultieme compliment: cum laude. Daarna toch nog een beetje feest gevierd: het weer hielp mee waardoor we in de tuin in Tynaarlo konden genieten van de champagne en andere heerlijkheden. De ouders zijn beretrots natuurlijk!

Vandaag zomer. 's Avonds naar de Ezumakeeg en Bochtjesplaat (maarliefst elf steltkluten, en ook nog dwergmeeuwen).

route; foto's; foto's promoties; natuur

gepromoveerd! gepromoveerd!

buizerd

terug naar Mei 2021


navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.