Alfa-informatica

andere lokale websites

Suffix Arrays

PaQu: Parse & Query

Woordfrequenties op Twitter

Nederlandse tweets uit het buitenland

Twitter Ngrams for Dutch

ADEPT — Assaying Differences via Edit-Distance of Pronunciation Transcriptions

Camera Obscura

De onderlinge verstaanbaarheid van taalvariëteiten in de lage landen

Dialectologie

From Revolution to Reconstruction

Glosser

Infokunde.nl

Uganda Wiki

conferenties en workshops

Bloomsday 2010: Echoes of Albion
16 juni 2010

Workshop on Computational Phonology
26 september 2007

Computing and Historical Phonology
28 juni 2007

Linguistic Distances
23 juli 2006

Theory and Evidence in Semantics
1 juni 2006

Languages in Contact
25–26 november 1999


8 juli 2016
p.c.j.kleiweg