...MLIS1.1
multilingual information society
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... boven.1.2
De benodigde investeringen zullen des te hoger zijn wanneer we er ons rekenschap van geven dat er, vooral bij aan spraak gerelateerde projecten, ook aandacht zal moeten worden geschonken aan taalvariatie (regio, sexe, leeftijd, ...).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... subsidiariteitsbeginsel1.3
Zaken die door een lager orgaan kunnen worden verricht worden niet door een hoger ter hand genomen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... fondsen.1.4
De overheid zou, cf. Roukens (1998), ook op dergelijke Europese programma's een beroep kunnen doen, daarnaast zou ze, in geval van het ontwikkelen van bi-, respectievelijk multilinguale hulpbronnen, op bilaterale basis, de andere nationale overheden om cofinanciering kunnen verzoeken.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... grammatica's,1.5
In het verslag van de interviews (hoofdstuk 4) wordt een dergelijke grammatica omschreven als de `Groene Grammatica', naar analogie met het Groene Boekje, om te benadrukken dat het hier om een algemeen aanvaard hulpmiddel gaat dat bij voorkeur in het publieke domein beschikbaar is.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... informatica.1.6
In Vlaanderen bestaan er in de basisopleiding slechts algemene talenopleidingen, en geen specialismen zoals in Nederland. Er zijn wel korte post-doc opleidingen. In Nederland is de situatie beter, maar zeker niet ideaal. De variatie in het onderwijsaanbod tussen unviersiteiten onderling is bijvoorbeeld erg groot. Dit komt de herkenbaarheid van de opleidingen niet ten goede (zie bv. het visitatierapport Experimentele Letteren).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... beschouwd.1.7
Deze restrictie geldt niet voor medewerkers aan de universiteit: hun functie-omschrijvingen zijn zo globaal dat de universiteit niet kan beschikken over het auteursrecht op de producten die zij vervaardigen. Dit geldt vaak ook voor medewerkers die voor een specifiek project zijn aangesteld.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... toegekend.''2.1
Omschrijving ontleend aan het ANNO-project.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... woorden).2.2
Informatie ontleend aan een overzicht van Nelleke Oostdijk (KUN).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... toegekend.''2.3
Informatie ontleend aan het ANNO-project. Meer informatie over de tagger is te vinden in van der Voort van der Kleij et al. (1994).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... 7\%.2.4
Informatie ontleend aan een overzicht van Nelleke Oostdijk (KUN).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... in:2.5
Een (s) betekent dat er voornamelijk onderzoek wordt verricht met betrekking tot spraak, een (t) voornamelijk met betrekking tot taal.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Taalgebruik)2.6
De laatste drie maken deel uit van LOT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...http://www.westhoek.be/algemeen/flv.htm.2.7
FLV is specifiek bestemd voor bedrijven actief in de taal- en spraaktechnologie. Een van de stuwende krachten achter dit project, en achter de opleiding die door KATHO wordt aangeboden, is Lernout & Hauspie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... onderdelen2.8
Sinds 1 augustus 1998 zijn de werkzaamheden van SION (Stichting Informatica-Onderzoek in Nederland) overgenomen door NWO, Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...NWO.2.9
Het STW wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... instanties2.10
Zie de webpagina's van INSTITUTIONS FRANSCAISES DE LA FRANCOPHONIE.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Langues).2.11
Onder auspiciën van deze laatste instantie is een overzicht gemaakt van hetgeen er in Frankrijk op TST-gebied voorhanden is: À la découverte de l'ingénierie linguistique en France.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... tekstdata.3.1
Zo bestaat alleen al het rapport van de commissie Van Traa uit zo'n 5500 bladzijden, hetgeen ruwweg overeenkomt met 1,6 miljoen woorden.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... is.3.2
CELEX is voorlopig ondergebracht bij de KUN.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...monitor5.1
Dit houdt in dat de NTU zorgt dat a) informatie met betrekking tot TST steeds ter beschikking staat voor alle belanghebbenden/belangstellenden en b) steeds wordt bijgewerkt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...platformfunctie5.2
Dit houdt in dat de NTU zich tot taak stelt nieuwe initiatieven met betrekking tot TST te initiëren, te coördineren en te stimuleren, beleidsplannen en prioriteiten uit te denken enz.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bouma G.
1998-10-13