Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic Languages
Back to language choice

Switch to Bulgarian and English

Back to choice of Bulgarian texts

Switch to Bulgarian and Russian

Human Rights. Bulgarian and Dutch.

ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA   listen
    Член 1
Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
    Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

The Bulgarian text was read by Elka Agoston and recorded by Peter Houtzagers

Peter Houtzagers. Last modified: February 20, 2019