Gemaakt door: Peter Kleiweg
Reacties naar: P.C.J.Kleiweg@let.rug.nl
Laatste bewerking: 6 mei 1997

Neurale netwerken

Deze Web-pagina geeft toegang tot materiaal dat gebruikt wordt bij de cursus Neurale Netwerken die gegeven wordt bij de vakgroep Alfa-Informatica aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Enkele toepassingen kunnen ook bruikbaar zijn voor mensen die deze cursus niet volgen: Topografische kaarten.

Inhoud:


Theorie

In de syllabus worden vijf hoofdonderwerpen behandeld:
 1. Feedforward netwerken en de backpropagation leerregel.
 2. Zelf-organisatie in topografische kaarten en lexicale representaties.
 3. Relaxatie in recurrente netwerken zoals het Hopfield netwerk en de Boltzmann-machine.
 4. Genetische algoritmen.
 5. Grounding.
Voor het theoretische gedeelte van de cursus dient naast de syllabus gebruikt te worden gemaakt van de volgende literatuur:
Backpropagation
Naar keuze een van de volgende twee teksten:
 1. D.E. Rumelhart, G.E. Hinton en R.J. Williams:
  "Learning Internal Representations by Error Propagation",
  hoofdstuk 8 uit: David E. Rumelhart, James L. McClelland and the PDP Research Group:
  Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Volume 1: Foundations.
  Tot aan het kopje The XOR Problem, pagina 318 tot en met 330.
 2. Hoofdstuk 5 uit James L. McClelland en David E. Rumelhart:
  Explorations in Parallel Distributed Processing: A Handbook of Models, Programs, and Exercises.
  Tot aan het kopje Implementation, pagina 121 tot en met 137.
Grounding
Het artikel van Diane Law: Searle, Subsymbolic Functionalism and Synthetic Intelligence
De inhoud van de syllabus komt niet noodzakelijk overeen met de opzet van de cursus.

Practica

Er zijn practica over de volgende onderwerpen:

Relevante websites

Peter's Index Neurale Netwerken bevat vele links naar sites die voor cursisten interessant kunnen zijn.