Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages
Luke 2: 1-20  
Polish and English

 
Listen to the Polish text

Back to language choice

Switch to Polish and Dutch
Back to choice of Polish texts

Switch to Polish and Russian1 I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat.


1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world.
2 A ten popis pierwszy stał się, gdy Cyreneusz był starostą Syryjskim.
2 (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.)
3 I szli wszyscy, aby popisani byli, każdy do miasta swego.
3 And everyone went to his own town to register.
4 Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto iż on był z domu i z familii Dawidowej;)
4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David.
5 Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną.
5 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.
6 I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
6 While they were there, the time came for the baby to be born,
7 I porodziła syna swego pierworodnego; a uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, przeto iż miejsca nie mieli w gospodzie.
7 and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn.
8 A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
8 And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.
9 A oto Anioł Pański stanął podle nich, a chwała Pańska zewsząd oświeciła je, i bali się bojaźnią wielką.
9 An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.
10 I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi:
10 But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people.
11 Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
11 Today in the town of David a Savior has been born to you; he is Christ the Lord.
12 A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.
12 This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger."
13 A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
13 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying,
14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
14 "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests."
15 I stało się, gdy odeszli Aniołowie od nich do nieba, że oniż pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmyż aż do Betlehemu, a oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan oznajmił.
15 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about."
16 A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.
16 So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger.
17 I ujrzawszy rozsławili to, co im było powiedziano o tem dzieciątku.
17 When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child,
18 A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali.
18 and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them.
19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.
19 But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart.
20 I wrócili się pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, tak jako im było powiedziano.
20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.Polish text: Biblia Gdańska
English Text: The Holy Bible, New International Version
The Polish text was read by Hanna Toby and recorded by Peter Houtzagers


Peter Houtzagers. Last Modified: February 20, 2019