Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages

Winnie-the-Pooh
, page one  
Czech and Russian

listen to the Czech text
Back to language choice
Back to choice of Czech texts
Switch to Czech and Dutch
Switch to Czech and English

A.A. Milne: Medvídek Pú (přeložila Hana Skoumalová)    А.А. Милн: Винни-Пух
   Czech translation by Hana Skoumalová
KAPITOLA 2,

ГЛАВА II,


1 ve které jde Pú na návštěvu a dostane se do úzkých

1       в которой Пух пошел в гости к Кролику и оказался в стесненных обстоятельствах.

2 Michal Medvěd – známí neřekli jinak než Medvídek Pú, nebo zkrátka Pú – šel jednou Lesem

2       Однажды плюшевый мишка, известный как Винни-Пух, он же просто Пух, гулял по лесу,

3 a pyšně si pobroukával písničku.

3       напевая про себя свою новую пухтелку, которой он очень гордился.

4 Složil si ji právě ráno, když dělal před zrcadlem odtučňovací cvičení:

4       Сочинилась она еще утром, на зарядке.

5 Tra-la-la, tra-la-la, když se natahoval, co mohl,

5       – Тара-тара-тара-тум! – пыхтел он, старательно вытягиваясь вверх перед зеркалом.

6 a pak Tra-la-la, tra-la-ouvejl – la, když se pokoušel dotknout se prstů na nohou.

6       – Тара-тара, ой, мамочка, – тум-тум! – бурчал он, пытаясь дотянуться лапками до самых носочков.

7 Po snídani si to znovu a znovu opakoval,

7       Песенка так понравилась Пуху, что после завтрака он пыхтел пухтелку снова и снова,

8 až se to naučil nazpaměť,

8       пока не выучил наизусть.

9 a teď už to zpíval celé bez chyby;

9       Вот и сейчас он ворчит ее, весело гуляя по лесу:

10 písnička zněla takhle:

10     [...]

11 Tralala, tralala, tralala, tralala, 
bum tarara tydlidum.
Tydli fidli, tydli fidli, tydli fidli, tydli fidli,
bum tarara tydlidum.

11      Тара -тара-тара-тум!
          Тара-тара-тум-тум?
          Трам-пам-пара-пара-рум,
          Трам-пи-пири-пум-пум.

12 Tak si pobroukával svou písničku a vesele si vykračoval

12      [= 9]

13 a přemítal, co asi jiní dělají

13       – Интересно, – думал Пух, – а что сейчас поделывают все остальные,

14 a jaké to asi je, být někdo jiný,

14      и что поделывал бы я, если был бы не Пухом, а кем-нибудь другим?

15 až najednou přisel k písečnému břehu

15      Рассуждая так, Винни-Пух неожиданно наткнулся на песчаный холмик,

16 a v něm byla veliká díra.

16      в котором чернела большая нора.

17 „Aha,“ řekl Pú. (Bum, bum, tydlidum.)

17      – Так, – сказал Пух (Тра-та-тара-тара-тум!)

18 „Jestli vůbec něčemu rozumím, tak tady bydlí Králiček

18      – Если я что-то в чем-то понимаю, то нора означает Кролика,

19 a Králiček je můj kamarád,“ řekl,

19      Кролик означает Приличное Общество,

20 ,,a kamarád mí dá něco k snědku a poslechne si mou písničku a tak.

20      а Приличное Общество означает угощение, и пухтелку мою послушают, и так далее

21 Bum tarara tydlidum."

21      (Тара-тара-тум-тум!).

22 Sehnul se tedy, strčil opatrně hlavu do veliké tmavé díry a zavolal:

22      Тут он наклонился, сунул голову в нору и спросил:

23 ,,Je někdo doma?“

23      – Эй, кто-нибудь дома?

24 Z díry bylo slyšet cupitání a pak nastalo ticho.

24      В норе кто-то завозился, но ответа не было.

25 ,,Povídám, je někdo doma“? zavolal Pú hodně nahlas.

25      – Я спрашиваю: кто-нибудь дома? – громко повторил Пух.

26 „Ne!“ zněla odpověď, a pak se ozvalo:

26      – Нет, – услышал он чей-то голос.

27 „Ale nemusíte tak křičet,

27      – И не нужно так кричать.

28 slyšel jsem dobře už poprvé.“

28      Я и с первого раза Вас услышал.

29 „To je hloupé!“ řekl Pú. „Copak tu vůbec nikdo není?“

29      – Извините меня, пожалуйста, – попросил Винни-Пух. – Что же, вообще никого-никого нет дома?

30 „Nikdo."

30      – Никогошеньки!

31 Medvídek Pú vytáhl hlavu z díry a chvilku přemýšlel. Napadlo ho:

31      Пух вытащил голову из норы, на минутку задумался и сказал себе:

32 „Někdo tam ale musí být, protože někdo musel říct ,Nikdo’.“

32      "Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-то же сказал: "Никогошеньки?"

33 A tak zas vstrčil hlavu do díry a řekl:

33      И он снова засунул голову в нору.

The Czech text was read by Daniela Macíková and recorded by Peter Houtzagers

Русский перевод С.Я. Максимишина

To next page

Peter Houtzagers. Last Modified: November 18, 2003