Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages

Winnie-the-Pooh
, page one  
 Polish and English

listen to the Polish text
Back to language choice
Back to choice of Polish texts
Switch to Polish and Dutch
Switch to Polish and Russian

A. A. Milne: Kubuś Puchatek. 

A.A. Milne: Winnie-the-Pooh  

Przełożyła Irena Tuwim

Polish translation by Irena Tuwim

ROZDZIAŁ II  

CHAPTER TWO1      w którym Puchatek idzie z wizytą i wpada w potrzask

1       In which Pooh goes Visiting and gets into a Tight Place

2      Pewnego pięknego dnia Miś, zwany przez swych przyjaciół Kubusiem Puchatkiem albo krócej Puchatkiem, przechadzał się po Lesie,

2       EDWARD BEAR, known to his friends as Winnie-the-Pooh, or Pooh for short, was walking through the forest one day,

3  pomrukując dumnie pod nosem.

3       humming proudly to himself.

4  Tego dnia właśnie ułożył sobie małą piosenkę, gdy wczesnym rankiem robił przed lustrem swoje codzienne ćwiczenia gimnastyczne na schudnięcie.

4       He had made up a little hum that very morning, as he was doing his Stoutness Exercises in front of the glass:

5      Tra-la-la, tra-la-la – podśpiewywał, gdy wyprężył się w górę, jak tylko mógł,

5       Tra-la-la, tra-la-la, as he stretched up as high as he could go,

6  i potem – tra-la, tra-la-la, ojej, ledwo żyję – gdy nie zginając kolan próbował dosięgnąć palcami podłogi.

6       and then Tra-la-la, tra-la – oh, help! – la, as he tried to reach his toes.

7  Po śniadaniu powtarzał tę piosenkę raz po raz,

7       After breakfast he had said it over and over to himself

8  dopóki nie nauczył się jej na pamięć.

8       until he had learnt it off by heart,

9  Teraz wymrukiwał ją sobie bez zająknienia.

9       and now he was humming it right through, properly.

10  Brzmiała ona mniej więcej tak:

10      It went like this:

11      Tra-la-la, tra-la-la,
          Tra-la-la, tra-la-la,
          Rum-tum-tum, tra-la-bum.
          Rum-tum-tum, tra-la-bum.
 

11      Tra-la-la, tra-la-la,
          Tra-la-la, tra-la-la,
          Rum-tum-tiddle-um-tum...

12      Szedł więc sobie Puchatek i wesoło podśpiewywał,

12      Well, he was humming this hum to himself, and walking along gaily,

13  rozmyślając o tym, co kto robi

13      wondering what everybody else was doing,

14  i jak to jest, kiedy się jest kim innym,

14      and what it felt like, being somebody else,

15  aż zaszedł na piaszczysty wzgórek,

15      when suddenly he came to a sandy bank,

16  gdzie była wielka nora.

16      and in the bank was a large hole.

17      – Aha – rzekł Puchatek. – Rum-tum-tum, tra-la-bum.

17      "Aha !" said Pooh. (Rum-tum-tiddle-um-tum.)

18  Jeśli wiem cokolwiek o czymkolwiek, to ta nora oznacza Duże Towarzystwo – powiedział

18      "If I know anything about anything, that hole means Rabbit," he said,

19  – a Duże Towarzystwo oznacza Królika,

19      "and Rabbit means Company," he said,

20  a Królik oznacza lasowanie i słuchanie Mruczanki, i tak dalej.

20      "and Company means Food and Listening-to-Me-Humming and such like.

21  Rum-tum-tum, tra-la-bum.

21      Rum-tum-tum-tiddle-um.

22      Puchatek wsadził łebek do nory i zaczął wołać:

22      So he bent down, put his head into the hole, and called out:

23      – Hej, jest tam kto?!

23      "Is anybody at home?"

24      Z głębi nory dał się słyszeć rumor, a potem zapadła cisza.

24      There was a sudden scuffling noise from inside the hole, and then silence.

25      – To, co powiedziałem przed chwilą, było: „Hej, jest tam kto?!” – zawołał Puchatek donośnym głosem.

25      "What I said was, 'Is anybody at home?'" called out Pooh very loudly.

26      – Nie! – zabrzmiała odpowiedź z wewnątrz. Po czym ten sam głos dodał:

26      "No!" said a voice; and then added,

27  – Nie wrzeszcz tak.

27      "You needn't shout so loud.

28  Słyszałem cię zupełnie dobrze za pierwszym razem.

28      I heard you quite well the first time."

29      – Do licha – rzekł Puchatek – czy tam naprawdę nie ma nikogo?

29      "Bother!" said Pooh. "Isn't there anybody here at all?"

30      – Nikogo.

30      "Nobody."

31      Kubuś Puchatek wysunął łebek z nory, zastanowił się przez chwilkę i pomyślał:

31      Winnie-the-Pooh took his head out of the hole, and thought for a little, and he thought to himself,

32  „Tam musi ktoś być, jeśli powiedział, że nie ma nikogo”.

32      "There must be somebody there, because somebody must have said 'Nobody.'"

33  Po czym znów wsadził łebek do nory i powiedział:

33      So he put his head back in the hole, and said:


The Polish text was read by Hanna Toby
and recorded by Peter Houtzagers
The English text is from the original by A.A. Milne.

To next page

Peter Houtzagers. Last Modified: February 20, 2019