| Camera Obscura | 1884 | 1946 | 1984 |

CAMERA OBSCURA editie 1978

Bibliotheek der Nederlandse Letteren

Raad van advies
prof. dr R.F. Lissens
prof. dr A.L. Sötemann


HILDEBRAND
Camera Obscura

ingeleid door prof. dr ir H. Mol

Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum
Horatius

Elsevier-Amsterdam/Brussel
MCMLXXVIII


Inhoud


De schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering en Verbeelding vallen in de ziel als in een Camera Obscura, en sommige zo treffend en aardig dat men lust gevoelt ze na te tekenen en, met ze wat bij te werken, op te kleuren, en te groeperen, er kleine schilderijen van te maken, die dan ook al naar de grote Tentoonstellingen kunnen gezonden worden, waar een klein hoekje goed genoeg voor hen is. Men moet er evenwel geen portretten op zoeken; want niet alleen staat er honderdmaal een neus van Herinnering op een gezicht van Verbeelding, maar ook is de uitdrukking des gelaats zo weinig bepaald, dat een zelfde tronie dikwijs op wel vijftig onderscheiden menschen gelijkt.

ANONYMUS
in libro non edito