Asymmetries in grammar

NWO/Vici-project

Bekijk en beluister

Naar aanleiding van haar promotie werd Gisi Cannizzaro op 5 september 2012 geïnterviewd voor Hoe?Zo! Radio. Gisi legt in dit interview uit dat jonge kinderen zelf al eenvoudige zinnen kunnen vormen, maar dat dit nog niet wil zeggen dat ze die ook begrijpen.

Ook Unifocus, het online video magazine van de Rijksuniversiteit Groningen, besteedde op 19 september 2012 aandacht aan Gisi's promotie. Onder de titel “Begrijpt een kind zelf wat hij zegt?” is een filmpje over Gisi's onderzoek gemaakt.


In de krant

Over Gisi Cannizzaro's promotie-onderzoek naar de manier waarop peuters de woordvolgorde van het Nederlands leren kun je meer lezen in het persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen van 4 september 2012, een artikel in het Dagblad van het Noorden van 7 september 2012 (“Peuter begrijpt zichzelf vaak niet”) en een artikel in de Telegraaf van 15 september 2012 (“Theorie taalvermogen gekraakt”).

In de Universiteitskrant van de Rijksuniversiteit Groningen verscheen op 11 maart 2011 een artikel over het Eye Lab en ons taalonderzoek door middel van eyetracking (“Je ogen verraden je toch”).

In januari 2009 vond in Groningen een internationale conferentie plaats over de relatie tussen taalproductie en taalbegrip bij kinderen. Naar aanleiding daarvan verschenen twee krantenartikelen over het NWO/Vici-project in NRC Handelsblad van 27 januari 2009 (“Duw jij de auto of duwt hij jou?” door Berthold van Maris) en Nrc.next van 28 januari 2009 (“De auto duwt de jongen. Kleuters leren taalproductie en taalbegrip afzonderlijk” door Berthold van Maris).


Meer lezen

Lees meer over ons onderzoek en gerelateerde taalonderwerpen op Kennislink: