Asymmetries in grammar

NWO/Vici-project

Database

In een van onze onderzoeken lieten we normaal-ontwikkelende kinderen, kinderen met autisme of ADHD, jong volwassenen en ouderen verhaaltjes vertellen aan de hand van dezelfde vier plaatjesboeken.

Deze verhaaltjes kun je bekijken en doorzoeken in de internationale database voor kindertaal, CHILDES (Child Language Data Exchange System). Je vindt onze verhaaltjes onder Database > Browsable Database > Dutch > Asymmetries.

Meer details over ons Asymmetries Corpus en onze plaatjsboeken kun je hier vinden.

Interactieve website

Bezoek ook de interactieve website Bent u een goed verstaander? en experimenteer zelf met taal.