Asymmetries in grammar

NWO/Vici-project

Student-assistenten

 • Zheng Yen Ng (BA Engelse Taal en Cultuur / BA Taalwetenschap) (2011-2012)
 • Saskia van den Akker (MA Nederlandse Taal en Cultuur) (2011-2012)
 • Fransje van Weerden (MA Kunstmatige Intelligentie) (2010-2012)
 • Atty Schouwenaars (Research Master Linguistics) (2011-2012)
 • Laura Bonder (MA Communicatie- en Informatiewetenschappen) (2011-2012)
 • Laura Hemstra (Research Master Linguistics) (2011)
 • Tineke Jansen (Research Master Linguistics) (2011)
 • Annemiek Korf (BA Engelse Taal en Cultuur) (2011)
 • Kaitlin Mignella (Research Master Linguistics) (2011)
 • Merel Heerink (BA Nederlandse Taal en Cultuur) (2011)
 • Jessica Overweg (Research Master Linguistics) (2010-2011)
 • Ruth Koops van 't Jagt (MA Nederlandse Taal en Cultuur) (2010)
 • Ellis Wierenga (MA Taalwetenschap) (2010)
 • Daniël Karavolos (BA Kunstmatige Intelligentie) (2010)
 • Frederike Groothoff (Research Master Language and Communication, Radboud Universiteit Nijmegen & Universiteit van Tilburg) (2009-2010)
 • Kerstin Wolters (Accare) (2009-2010)
 • Sanne M. Berends (Research Master Linguistics) (2009)
 • Sandrien van Ommen (Research Master Linguistics) (2009)
 • Myrthe Faber (Research Master Linguistics) (2009)
 • Alma Veenstra (Research Master Linguistics) (2008-2009)
 • Sabine van der Ham (Research Master Linguistics) (2008)
 • Arina Banga (Research Master Linguistics) (2008)

Stagiairs

 • Kaitlin Mignella (Research Master Linguistics) (2011-2012)
 • Kirsten Wolthuis (BA Taalwetenschap) (2011)
 • Edgar Weiffenbach (Research Master Linguistics) (2010-2011)
 • Trijanne Rietveld (Research Master Linguistics, Universiteit Leiden) (2010-2011)
 • Sanne Masselman (BA Taalwetenschap) (2010-2011)
 • Maaike Veeninga (BA Taalwetenschap) (2009-2011)
 • Roline Wijs (MA Taalwetenschap) (2010-2011)
 • Annemiek Korf (BA Engelse Taal en Cultuur) (2010-2011)
 • Ellis Wierenga (MA Taalwetenschap) (2010)
 • Alma Veenstra (Research Master Linguistics) (2010)
 • Elise Bennik (Psychologie) (2010)
 • Jessica Overweg (Research Master Linguistics) (2009-2010)
 • Sanne Berends (Research Master Linguistics) (2009-2010)
 • Laura Wismans (MA Communicatie- en Informatiewetenschappen) (2009-2010)
 • Marie-Anne Zuidhof (Research Master Linguistics) (2009-2010)
 • Renae Mitchell (Psychology, Johns Hopkins University) (zomer 2009)
 • Frederike Groothoff (Research Master Language and Communication, Radboud University Nijmegen & Universiteit van Tilburg) (2008-2009)

Scripties

 • Atty Schouwenaars (2012). Word order overrules number agreement: Dutch children’s interpretation and production of which-questions. MA Thesis Research Master Linguistics.
 • Saskia van den Akker (2012). Is the Dutch Delay of Principle B Effect dependent on verb type? MA-scriptie Nederlandse Taal en Cultuur.
 • Fleur Grashof (2012). De relatie tussen Theory of Mind en ingebedde zinnen. BA-scriptie Nederlandse Taal en Cultuur.
 • Thea de Ruiter (2012). Over de verwerking van ambigue zinnen bij kinderen met autismespectrumstoornissen en kinderen met ADHD. BA-scriptie Nederlandse Taal en Cultuur.
 • Maaike Veeninga (2011). Steunpronomina in het Nederlands. BA-scriptie Taalwetenschap.
 • Edgar Weiffenbach (2011). Interpreting contrastive stress: An eye-tracking study on the interpretation of contrastive stress in only-sentences. MA Thesis Research Master Linguistics. [Pdf]
 • Tineke Prins (2011). Narrative abilities of children with Autism Spectrum Disorder and children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in a structured and an unstructured narrative setting. MA Thesis Research Master Linguistics.
 • Jessica Overweg (2011). Mastering second-order false belief understanding: Differences in offline responses and online eyetracking data between children with autism and typically developing children. MA Thesis Research Master Linguistics.
 • Frederike Groothoff (2011). Do adults really understand contrastive stress in an ‘adult-like’ way? MA Thesis Research Master Language and Communication, Radboud Universiteit Nijmegen & Universiteit van Tilburg.
 • Nienke Spanjer (2011). De productie van eh... pronomina en noun phrases. Een onderzoek naar de rol van niet-vloeiendheden en spreektempo in het gebruik van verwijzende uitdrukkingen. MA-scriptie Taal- en Spraakpathologie. [Pdf]
 • Ellis Wierenga (2011). De productie van gegeven-nieuw klemtoon bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen en ADHD in vergelijking met normaal ontwikkelende kinderen en volwassenen. MA-scriptie Taalwetenschap. [Pdf]
 • Ruth Koops van 't Jagt (2011). Een lege plek om te blijven. Een eyetrackingonderzoek naar de online verwerking van regelverdeling en enjambement in poëzie. MA-scriptie Nederlandse Taal en Cultuur.
  Genomineerd voor de Taalunie Scriptieprijs 2012, eervolle vermelding.
 • Sabine van der Ham (2011). Using eye-tracking technology to investigate the influence of discourse coherence on the on-line interpretation of disjoint pronouns in adults and children. MA Thesis Research Master Linguistics. [Pdf]
 • Sandrien van Ommen (2010). Lenition and the asymmetry in mutual intelligibility of Danish and Swedish. MA Thesis Research Master Linguistics. [Pdf]
 • Alma Veenstra (2010). Subject anaphora in the L2 Dutch of native Italian speakers. MA Thesis Applied Linguistics. [Pdf]
 • Alma Veenstra (2010). Pragmatic tolerance and Theory of Mind in children's comprehension of under-informativeness. MA Thesis Research Master Linguistics. [Pdf]
 • Marie-Anne Zuidhof (2010). Do elderly people optimize bidirectionally when producing and interpreting referential expressions? MA Thesis Research Master Linguistics.
 • Susanne Spijkerman (2010). Taal, executief functioneren en false-belief redeneren bij gemiddeld tot hoog opgeleide volwassenen met en zonder autisme. BA-scriptie Taalwetenschap.
 • Ruggero Montalto (2009). Scalar ordering of Italian quantifiers. MA Thesis Research Master Linguistics. [Pdf]
 • Ellis Wierenga (2009). What's new? De productie van gegeven-nieuw klemtoon bij kinderen en volwassenen. BA-scriptie Taalwetenschap.
 • Ingeborg Heutinck (2008). Sommige implicaturen en enkele logische reacties. MA-scriptie Nederlandse Taal en Cultuur.
 • Arina Banga (2008). On-line measures in adults' comprehension of anaphors in coherent and incoherent discourse. MA Thesis Research Master Linguistics.
 • Valerie Dubois, Cynthia Werkman & Machteld Kort (2008). Wie doet wat? Asymmetrie in taalbegrip en taalproductie. Scriptie Logopedie, Hanzehogeschool Groningen. 
  Winnaar van de Crux Scriptieprijs 2008 van de Hanzehogeschool Groningen. Genomineerd voor de Bachelor Logopedie Prijs Nederland 2008.
 • Ellis Wubs (2008). Hoe kinderen referentiële uitdrukkingen in verhalen met een topic shift produceren en interpreteren. Rekening houden met het perspectief van de ander. MA-scriptie Nederlandse Taal en Cultuur.
  Genomineerd voor de Taalunie Scriptieprijs 2009.
 • Jacolien van Rij (2008). The effects of speech rate on pronoun interpretation: Evidence of bidirectional optimization in language? MSc Thesis Human-Machine Communication.
  Winnaar van de KION-prijs voor de beste Nederlandse scriptie in de Kunstmatige Intelligentie van 2007/2008. [Pdf]