Asymmetries in grammar

NWO/Vici-project

In het kader van het NWO/Vici-project “Asymmetries in Grammar” onderzoeken we taalbegrip en taalgebruik bij zowel volwassenen als kinderen van diverse leeftijden (vanaf 2 jaar oud). Dat doen we deels in ons eigen Eye Lab en in andere onderzoeksruimtes op de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Daarnaast doen wij onderzoek op basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de buurt. We zijn deze instellingen, leerkrachten en directie, de kinderen en hun ouders zeer dankbaar voor hun belangeloze medewerking aan ons onderzoek. Hieronder is meer te lezen over deze onderzoeken en hun eerste resultaten.Uit het onderzoek van Saskia van den Akker (tekeningen Petra van Berkum)


Onderzoek op scholen

  • In mei en juni 2012 voerden we een onderzoek uit op OBJS De Vuurvogel, de Maria in Campisschool en kinderdagverblijf Pinokkio in Assen, en in mei 2013 op de Van Heemskerckschool in Hoogezand. Hier onderzochten Zheng Yen Ng, Petra Hendriks en Deniz Baskent het begrip van persoonlijke voornaamwoorden in verschillende verstaanbaarheidscondities. [Lees meer (in pdf)]
  • Op OBS De Vlint, locatie Gravenburg in Groningen onderzochten Saskia van den Akker en Petra Hendriks in november 2011 het begrip van persoonlijke en wederkerende voornaamwoorden bij werkwoorden zoals afdrogen en wassen in vergelijking met werkwoorden zoals slaan. [Lees meer (in pdf)]
  • In april 2011 waren we op bezoek op de Borgmanschool, locatie Agricolastraat in Groningen voor een taalonderzoek bij de groepen 2 en 3. We onderzochten hier het begrip en de productie van woordvolgorde. [Lees meer (in pdf)]
  • In mei en juni 2009 hebben een aantal onderzoekers in het kader van het Vici-project een taalonderzoek uitgevoerd bij de groepen 1b en 2 van OBS Brinkschool en de groepen 1 en 2 van OBS De Linde in Haren. Dit onderzoek had betrekking op het begrip en de productie van telwoorden zoals elke. [Lees meer (in pdf)]
  • Als voorbereiding op een groot onderzoek naar taalproblemen bij autisme hebben Sanne Kuijper en Frederike Groothoff in januari 2009 een onderzoek gedaan bij de groepen 2a en 2c van de Nassauschool in Groningen. Zij onderzochten het begrip en de productie van zinsklemtoon. [Lees meer (in pdf)]
  • In januari en februari 2008 hebben Jacolien van Rij en Petra Hendriks een taalonderzoek uitgevoerd bij kinderen uit de groepen 1a, 1b en 2a van de Nassauschool in Groningen. Dit onderzoek had betrekking op het begrip van het persoonlijke voornaamwoord hem en het wederkerende voornaamwoord zichzelf. [Lees meer (in pdf)]
  • In januari 2008 hebben Ellis Wubs en Petra Hendriks een taalonderzoek uitgevoerd bij kinderen van groep 1 en 2 van CBS De Ark in Stadskanaal. In dit onderzoek werden de productie en het begrip van verwijzende woordjes zoals hij en de piraat in verhaaltjes onderzocht. [Lees meer (in pdf)]


Onderzoek op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

  • In 2010 en 2011 is Gisi Cannizzaro op bezoek geweest bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen BSO Schildersbuurt, Kinderdagverblijf SKSG de Regenboog, Kinderdagverblijf de Wikke, Kinderdagverblijf SKSG de Rode Pimpernel, Kinderdagverblijf de Boomhut, Lutje Potje Peuterspeelzaal en Kinderopvang Hamertje-Tik, allemaal in Groningen. Ze deed hier onderzoek in het kader van haar proefschrift, dat over de productie en het begrip van woordvolgorde in het Nederlands gaat.