Eye Lab

Medewerkers

Maak kennis met de mensen die in het Eye Lab werken


petra

Petra Hendriks is taalkundige en cognitiewetenschapper en is als hoogleraar Semantiek en Cognitie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de manier waarop mensen zinnen begrijpen en kinderen dit leren. Ze is hoofd van het Eye Lab en was de afgelopen jaren projectleider van het NWO/Vici-project Asymmetries in Grammar. Binnen dit grote onderzoeksproject over taalontwikkeling is het Eye Lab in 2008 opgezet.sanne

Sanne Kuijper is psycholoog en doet onderzoek naar het spreken en begrijpen van taal bij kinderen met een vorm van autisme of ADHD. Hiervoor waren de afgelopen jaren meer dan 120 kinderen en een van hun ouders te gast in het Eye Lab om een dag lang allerlei leuke (computer)taken te doen. Samen met haar studenten probeert Sanne uit te zoeken waar bij kinderen met autisme of ADHD problemen liggen in hun taalontwikkeling.jessica

Jessica Overweg is taalkundige en coördinator van het Eye Lab. Ze doet onderzoek naar de mate waarop kinderen met een vorm van autisme zich kunnen verplaatsen in een andere persoon en welke invloed dit heeft op hun communicatie en taalontwikkeling. Ze is nog dringend op zoek naar kinderen tussen de 6 en 12 jaar met autisme en kinderen tussen de 9 en 12 jaar zonder ontwikkelingsstoornis.gisi

Gisi Canizzaro is klinisch taalkundige en was tot haar promotie in 2012 coördinator van het Eye Lab. In haar promotie-onderzoek onderzocht ze of en hoe Nederlandse peuters zonder ontwikkelingsstoornis woordvolgorde begrijpen in zinnen die ze iemand anders horen uitspreken, en hoe ze die woordvolgorde gebruiken in de zinnen die ze zelf produceren. Voor dit onderzoek deed ze met peuters vanaf 2 jaar taalspelletjes in het Eye Lab en op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Nu werkt Gisi als internationaal onderwijsadviseur bij Edufax in Eindhoven.bart

Bart Hollebrandse is taalkundige en doet onderzoek naar de manier waarop kinderen hun (gedachten)wereld begrijpen en hoe ze erover spreken. Daarnaast houdt hij zich bezig met de manier waarop kinderen tijdsvormen uitdrukken in taal en wat die betekenen. Gedurende de afgelopen twintig jaar heeft hij kindertaalonderzoek gedaan in bijna alle Europese talen en daarnaast ook in het Japans, Teiwa (Papua) en Nederlandse Gebarentaal.catharina

Catharina Hartman is als psycholoog werkzaam bij Accare en doet onderzoek naar de manier waarop kinderen met een vorm van autisme of ADHD informatie verwerken. Een deel van dit onderzoek gaat over taal, want taal is belangrijk voor het begrijpen van informatie en het geven van informatie. Kinderen met een vorm van autisme of ADHD hebben vaak taalproblemen. Als we beter begrijpen hoe de taalproblemen van deze kinderen eruit zien, helpt dat ons wellicht om de oorzaken van autisme en ADHD beter te begrijpen.john

John Hoeks is psycholoog en adjunct-hoogleraar bij de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor onderzoekers van het Eye Lab was hij de afgelopen jaren het aanspreekpunt voor vragen over statistiek. Zelf doet hij onderzoek naar het begrijpen van taal bij volwassenen zonder ontwikkelingsstoornis door middel van het meten van hersengolven (ERP's).Copyright © 2014  Eye Lab