Eye Lab

Info voor ouders

Waarom onderzoek naar taalontwikkeling?

Taal is cruciaal voor de interactie met andere mensen. We onderzoeken hoe jonge kinderen de taal van anderen leren begrijpen en hoe ze zelf leren spreken.

Ook vergelijken we de taal van kinderen zonder problemen in hun ontwikkeling met de taal van kinderen met een vorm van autisme of ADHD. Meer kennis over de taalontwikkeling van deze kinderen is belangrijk omdat het kan helpen om eventuele problemen in de taalontwikkeling al in een vroeg stadium op te sporen. Daardoor kan in de hulpverlening of op school de aandacht gericht worden op die gebieden waar dat het meeste nodig is.

Omdat we een grote hoeveelheid vragen proberen te beantwoorden over taal en taalontwikkeling, zijn we nog steeds op zoek naar kinderen die willen deelnemen aan onze onderzoeken.

Wie kan meedoen?

Nederlandstalige kinderen van:
2 tot 12 jaar, zonder problemen in hun ontwikkeling
6 tot 12 jaar, met een vorm van autisme (autisme, Asperger, PDD-NOS)

Waar en wat?

Gedurende het jaar lopen verschillende onderzoeken. De meeste duren niet langer dan een uur, een paar kosten meer tijd. U komt met uw kind naar de universiteit in de binnenstad (parkeren gratis). Uw kind gaat leuke taalspelletjes doen op een computer, en u wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Jonge kinderen zitten bij de ouder op schoot tijdens de computertaakjes.

Meedoen

U kunt zich via het online formulier aanmelden. Zodra er een onderzoek van start gaat waarvoor uw kind de juiste leeftijd heeft, sturen wij u informatie hierover. Vervolgens bellen wij u om te vragen of u met uw kind mee wilt doen aan dit onderzoek. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Copyright © 2014  Eye Lab