Eye Lab

Het Eye Lab in het nieuws

Het Eye Lab en de onderzoeken die er worden uitgevoerd komen regelmatig in de (landelijke) pers.

Over Gisi Cannizzaro's promotie-onderzoek naar de manier waarop peuters de woordvolgorde van het Nederlands leren kun je meer lezen in een artikel in het Dagblad van het Noorden van 7 september 2012 (“Peuter begrijpt zichzelf vaak niet”) en een artikel in de Telegraaf van 15 september 2012 (“Theorie taalvermogen gekraakt”). Naar aanleiding van haar onderzoek werd Gisi op 5 september 2012 geïnterviewd voor Hoe?Zo! Radio. Gisi legt in dit interview uit dat jonge kinderen zelf al eenvoudige zinnen kunnen vormen, maar dat dit nog niet wil zeggen dat ze die ook begrijpen. Ook Unifocus, het online video magazine van de Rijksuniversiteit Groningen, besteedde op 19 september 2012 aandacht aan Gisi's promotie onder de titel “Begrijpt een kind zelf wat hij zegt?”.

Het Eye Lab en het oogbewegingsonderzoek dat daarin wordt uitgevoerd worden uitgebreid besproken in een artikel in de Universiteitskrant van de Rijksuniversiteit Groningen van 11 maart 2010:

artikeluk (79K)

Het Eye Lab is opgezet in het kader van het onderzoeksproject Asymmetries in grammar. In een artikel in NRC Handelsblad van 27 januari 2009 wordt uitgelegd waar dit onderzoeksproject over gaat:


artikelnrc (130K)

Copyright © 2014  Eye Lab