Eye Lab

Veelgestelde vragen over meedoen aan het onderzoek

Wat onderzoeken jullie precies?
Wij onderzoeken verschillende aspecten van het leren spreken en begrijpen van een taal. Ook kijken we naar verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de taalontwikkeling van een kind, zoals het onthouden wat iemand heeft gezegd, het loslaten van je eigen verhaal en het kunnen inleven in wat een ander denkt.

Waarom zijn jullie nog steeds op zoek naar deelnemende kinderen?
De beste manier om meer inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van kinderen is door een groot aantal kinderen te onderzoeken. Hierdoor kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan die algemeen gelden. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan het onderzoek, zowel kinderen zonder ontwikkelingsproblemen als kinderen met autisme en ADHD.

Wanneer kan mijn kind meedoen?
Wij zoeken kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Wij zoeken zowel kinderen zonder problemen in hun ontwikkeling als kinderen met een vorm van autisme (PDD-NOS, Syndroom van Asperger, Autisme). Kinderen moeten Nederlandstalig zijn en in staat zijn om te praten, omdat wij allerlei taken doen waarbij ze plaatjes moeten beschrijven.

Wat heb ik er zelf direct aan?
Ons onderzoek is geen taaltest waarvoor een kind kan slagen of zakken. Integendeel, juist uit het spontane taalgebruik of taalbegrip van kinderen leren wij hoe hun taalverwervingsproces verloopt. In het onderzoek testen we groepen kinderen. De resultaten van de individuele kinderen worden anoniem verwerkt en samen genomen. Daarom kunnen we niets zeggen over hoe uw kind het precies deed. Wel kunnen we natuurlijk zeggen hoe goed uw kind meedeed en of hij of zij het leuk vond.

Krijg ik wel te horen wat er uit het onderzoek komt?
Ja, als alle kinderen binnen dit onderzoek hebben meegedaan en de resultaten zijn verwerkt, krijgen alle ouders een verslag toegestuurd over wat er in het onderzoek gevonden is. U krijgt echter NIET te horen hoe uw kind het zelf deed, aangezien de gegevens anoniem verwerkt worden.

Wat moet ik doen als ik meedoe?
U komt samen met uw kind bij ons langs in het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Uw kind zal allerlei leuke (computer)taken doen. In sommige gevallen vult u zelf vragenlijsten in of hebt u een gesprek met een van de onderzoekers over de ontwikkeling van uw kind. Een bezoek duurt meestal één tot enkele uren. In sommige gevallen wordt uw kind gevraagd een hele dag te komen. Als uw kind een hele dag meedoet, duurt de dag ongeveer van 9 tot 16 uur. Als u iets eerder klaar bent, dan kunt u de resterende tijd bij ons wachten of bijvoorbeeld even de stad in gaan.

Is een hele dag niet veel te lang?
Lang niet alle kinderen hoeven een hele dag mee te doen. De meeste kinderen hoeven maar één tot enkele uren te komen. De kinderen die wel een hele dag meedoen ervaren dit niet als een lange dag, ze vinden het juist erg leuk.

Op welke dagen kan ik meedoen aan het onderzoek?
In principe kan dit van maandag tot en met vrijdag. Ook testen we in de schoolvakanties en af en toe op een zaterdag.

Kan mijn kind wel van school wegblijven voor dit onderzoek?
Voor veel onderzoeken is het niet nodig dat uw kind van school wegblijft. Meedoen aan het onderzoek kan ook na schooltijd of op de vrije woensdagmiddag. We hebben gemerkt dat de kinderen die aan een langerdurend onderzoek deelnemen, hiervoor meestal wel een (halve) schooldag mogen missen. Wel moet u hierover altijd overleggen met school. Mocht uw kind geen toestemming krijgen van school, dan kunnen we de dag in een schoolvakantie plannen of soms op een zaterdag.

Ik kan mijn kind wel brengen en ophalen, maar kan zelf niet blijven. Kunnen wij dan toch meedoen?
Ja, dat kan. Uw kind zal dan samen met ons alle (computer)taken doen en u krijgt vragenlijsten mee om thuis in te vullen. Mocht het nodig zijn dat we met u een vragenlijst doornemen, dan kunnen we daarvoor een aparte afspraak maken. U kunt daarvoor langskomen op een tijdstip dat u uitkomt. Eventueel kunnen we bij u langskomen.

Ik heb meerdere kinderen die wel willen meedoen, kan dat?
Ja dat kan. Afhankelijk van hoe lang het onderzoek duurt waaraan uw kind mee doet, kan dat op dezelfde dag of worden er verschillende afspraken gemaakt.

Wij komen van ver, met auto of openbaar vervoer
Wij kunnen u een routebeschrijving sturen met informatie over hoe u bij ons kunt komen. Er is gratis parkeergelegenheid bij het Harmoniegebouw. In de meeste gevallen worden benzinekosten of openbaarvervoerskosten vergoed.

Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?
Als u een vraag heeft die hier niet bij staat, kunt u contact met ons opnemen via onze labcoördinator (zie onder Contact).

Copyright © 2014  Eye Lab