Eye Lab

Wie zijn wij?

In het Eye Lab wordt onderzoek gedaan naar taal en taalontwikkeling door onderzoekers van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek in het Eye Lab wordt gecoördineerd door Amélie la Roi. Zij voert zelf ook haar promotieonderzoek uit in het Eye Lab.

Copyright © 2014  Eye Lab