Petra Hendriks

2019

  Jessica Overweg, Catharina A. Hartman, & Petra Hendriks (2019). Taalbegrip en theory of mind bij kinderen met autisme. Neuropraxis 23:5, 107-112.

2013

  Petra Hendriks (2013). Weg met de spreker-luisteraar. Nederlandse Taalkunde 18:2, 162-178. (refereed) [Pdf]

  Petra Hendriks & Eric Reuland (2013). Waar komen de bindingscondities vandaan? Nederlandse Taalkunde 18:2, 179-192.

2011

  Maaike Veeninga, Sanne Kuijper, & Petra Hendriks (2011). Steunpronomina die komen overal voor. Tabu 39:3/4, 111-130. [Pdf]

2007

  Petra Hendriks (2007). Bouwen aan betekenis. Tabu 36:3/4, 163-174. This article is the written version of my inaugural lecture. [Pdf]

  Dicky Gilbers & Petra Hendriks (2007). Asymmetrische afstanden in Optimaliteitstheorie. Tabu 36:1/2, 65-84. [Pdf]

2006

  John Hoeks, Petra Hendriks, & Gisela Redeker (2006). Pragmatische Hersengolven: De reactie van het brein op de schending van Griceaanse Maximes. In: H. Hoeken, B. Hendriks, & P.J. Schellens (Eds), Studies in Taalbeheersing 2, Van Gorcum, Assen, The Netherlands, pp. 108-119. (refereed) [Pdf]

  John Hoeks, Petra Hendriks, & Gisela Redeker (2006). Communicatie en het brein: Het gebruik van neuroimaging bij onderzoek naar dialogen. Tijdschrift voor Taalbeheersing 28:3, 245-264. (refereed) [Pdf]

2005

  Petra Hendriks, Susanne Hendrickx, Rosemarijn Looije, & Carina Pals (2005). Hoe perfect is ons taalsysteem? Een bidirectionele OT-analyse van de verwerving van klemtoonverschuiving. Tabu 34:1/2, 71-97. [Pdf]

2004

  Gineke ten Holt & Petra Hendriks (2004). Out of memory: geheugen sneller vol in gebarentaal. De Psycholoog 39:2, 54-58. (refereed) [Pdf]

2001

  Petra Hendriks & Jan-Wouter Zwart (2001). Initiële coördinatie en de identificatie van woordgroepen. Tabu 31:3/4, 105-118. [Pdf]

1999

  Petra Hendriks (1999). Het taalorgaan en andere linguïstische curiositeiten: de taalkunde in het nieuwe millennium. Tabu 29:2, 67-93.

1998

  Petra Hendriks (1998). Waarom Plato's probleem niet van toepassing is op de verwerving van taal. Tabu 28:4, 143-158.

1994

  Petra Hendriks, Mark Kas, & Liesbeth Laport (1994). De semantiek van afleidingen met ont-. De Nieuwe Taalgids 87:2, 136-144. (refereed)

1992

  Petra Hendriks (1992). Ongewenste ambiguïteiten: een taalkundige bijdrage aan het emancipatievraagstuk. Tabu 22:1, 59-63.

1989

  Petra Hendriks & Marjan de Vries (1989). Het gat (aan)gevuld. Tabu 19:1, 44-53.